• 6nov

    Tid: Måndag den 6 november kl 18:00-20:00

    Plats: RFSU Stockholm, Eriksbergsgatan 46

    Stad: Stockholm

    Arrangör: RFSU Stockholm

Fria relationer: samtalsgrupp


Allmän samtalsgrupp
Gruppen tar avstamp i olika relationsteman utifrån deltagarnas personliga erfarenheter och funderingar. Alla är välkomna att delta. Eftersom samtalen förs på en personlig nivå är det extra välkommet att vara med flera gånger för att öka trygghet och förtroende inom gruppen. 
Samtalsledare: Anna Fransson, tel 0738-268777. 
Lokal: föreläsningssalen

Hitta rätt