Motionsstopp 2018

Sista dag för att skicka in motioner är den 3 februari.

Vill du eller din aktivitetsgrupp skriva en motion till RFSU Stockholms årsmöte, för att påverka vad RFSU Stockholm ska arbeta med under 2018? 

Välkomna att skicka era motioner till ordförande Balder Sarmentero på balder.sarmentero@rfsu.se Som bifogat dokument här nedan finns exempel på hur en motion skrivs. Era motioner måste ha inkommit senast 3 februari 2018.Hitta rätt