Sexualupplysning för unga nyanlända på HVB

Publicerad 2016-12-14 | Uppdaterad 2017-02-14

Vi har tagit fram en kvalitetssäkrad modell för att möta unga nyanlända på HVB-hem. I paketet ingår både utbildning av personal och sexualupplysning med de boende.

Kommentera | 0 kommentarer

Vi ser sexualkunskap som bäst förmedlad i en form av ekosystem där individen får den kunskap den behöver och har rätt till från olika kanaler och vid olika tillfällen. Olika personer tar till sig kunskap på olika sätt och det är följaktligen av största vikt att erbjuda kunskap från flera olika källor och med olika metoder, det räcker inte med en enskild ”punktinsats” i skolan. En viktig del i detta är även att skapa en stämning av att sex är ett ämne som det är okej att prata om och ställa frågor kring. 

För många unga nyanlända är det vanligt att en träff med RFSU är deras första möte med sexualupplysande samtal, då de tidigare av olika anledningar inte fått tillgång till sexualupplysning, varken i skola eller i ursprungsland. I ljuset av detta är det högst angeläget att hemmet är en plats där ungdomar kan tillgodogöra sig kunskap om och ställa frågor kring sex, kärlek och sexualitet.

För att insatsen ska vara långsiktigt hållbar ingår utöver de sexualupplysande samtalen med ungdomarna ingår även utbildning av personalgruppen. Tillsammas ser vi till att skapa den tidigare nämnda tillåtande stämningen på hemmen samt säkerställer att ungdomarna kan få tag på information även när vi inte är på plats. Då ungdomarnas tid på ett boende är begränsad och omsättningen av ungdomar är stor är detta också en strategi som gör det möjligt att nå även de ungdomar som kommer att flytta in på boendena i framtiden.

Personalutbildningen (2 heldagar) innehåller:

 • Normkritik och andra viktiga perspektiv för sexualupplysning
 • PLISSIT
 • Sexualkunskap
 • Sexualitet och migration
 • Verktyg för fortsatt arbete

Med ungdomarna (3 tillfällen à 2h) tar vi upp ämnen som:

 • Kroppen
 • STI/könssjukdomar
 • Ömsesidighet och samtycke
 • HBTQ
 • Lagar och rättigheter
 • Normer kring sexualitet

Projektet har utvärderats genom intervjuer med ungdomarna utfärda av Slitvision Research. (samt personalutbildning?) Utvärderingen visar på ypperliga resultat, ungdomarna har fått ökat kunskap inom alla områden och insatsen har öppnat dörren för sexualitet som ett ämne att prata om på alla boenden. 

Rapporten kan läsas i sin helhet här men exemplifieras med citat som:

”Detta är något väldigt nytt för ensamkommande och för alla oss flyktingar. Så det är bättre att första gången med att prata om detta på boendet så att man vågar lyssna och ställa frågor. På boendet är det tryggare att första gången prata om det."
-
Kille på boende

”En del var sådant som jag visste sedan tidigare, men mycket var nytt. Exempelvis hur sjukdom. Hur det smittar. Hur det smittar mellan olika ställen och mellan pojk-flicka, pojk-pojk, flicka-flicka.”
- Kille på boende

Personalen har exempelvis sagt:

”Ni har underlättat för och gjort det enklare med det praktiska arbetet i vardagen."
-
Boendechef

Är du intresserad av ett samarbete eller vill ha mer information?
Kontakta linus.lundby@rfsu.se  

RFSU Stockholm bedriver även sexualundervisning i gymnasiets språkintroduktionsklass. Du kan läsa mer om det här.

I båda dessa projekt utgår vi från ett metodmaterial som är framtaget för att nå unga som inte pratar flytande svenska med sexualupplysning. Det går att att beställa här.

Modellen togs fram under ett pilotprojekt finansierat av Länsstyrelsen Stockholm under deras Preventionspaket, vilket försöker ta ett brett grepp på prevention kopplat till frågor som ANDT, sexualupplysning och föräldrarstöd mm. 

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualupplysning

 

Högstadiet och gymnasiet

Vad handlar en skolinformation om? På högstadiet och i gymnasiet arbetar RFSU Stockholms informatörer i en så stor utsträckning som möjligt i...

 

Lättare svenska

Som ett komplement till skolornas egen sexualundervisning erbjuder RFSU Stockholm kostnadsfria lektionspass på lättare svenska i gymnasiets...

 

Vill du?

Hur kan man veta att den man har sex med vill? Och hur kan man veta vad man själv vill innerst inne? RFSU Stockholm erbjuder nu skolpass med syfte...

 

Teckna sex

Projektet Teckna sex drivs av RFSU Stockholm. Det är ett treårigt, Arvsfondsfinansierat projekt, som utvecklar material för sexualupplysning på...

 

Sexualupplysning för unga nyanlända på HVB

Vi har tagit fram en kvalitetssäkrad modell för att möta unga nyanlända på HVB-hem. I paketet ingår både utbildning av personal och sexualupplysning...

 

Animationsprojektet "Skapa-bra-känsla"

RFSU Stockholm har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att ta fram mediepedagogiska metoder med syfte att fördjupa kunskap om säkrare sex...

 

Sex i rörelse

I juli 2016 kickade RFSU Stockholms projekt Sex i rörelse igång. Projektet är finansierat av Arvsfonden och sträcker sig över tre år med utvärdering...

 

Beställ en föreläsning för elever och personal

Personalen inom RFSU Stockholms skolinformatörsverskamhet anlitas ofta som föreläsare i skolmiljö. Vi föreläser gärna både för skolpersonal och för...

 

Sexualupplysning på fritidsgården

Nu kan du som är verksam på fritidsarenor i Stockholms boka särskilt utformad sexualupplysning till fritidsgården.

 

Mellanstadiet

RFSU Stockholms informatörer samtalar med barnen om det som i puberteten blir nytt, spännande och viktigt. Vi svarar på elevernas frågor med ett konkret språk utifrån deras verklighet.

bilden visar Colour of Loveloggan
 

Säkrare sex-kampanjen Colour of Love

Tycker du att sexualpolitik, sexualitet och säkrare sex är spännande? Då kanske du passar bra som informatör!

Hitta rätt