• 25feb

    Tid: Söndag den 25 februari kl 12:00-15:00

    Plats: Sensus Uppsala, Västra Ågatan 16

    Stad: Uppsala

    Arrangör: RFSU Uppsala

RFSU Uppsalas årsmöte 2018

RFSU Uppsala bjuder in till årsmöte söndag den 25 februari. Vi vill passa på att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår och bjuda på lite mingel och gott tilltugg i samband med mötet. Kom och var med och påverka inriktningen på RFSU Uppsalas verksamhet!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018 FÖR RFSU UPPSALA

RFSU Uppsala bjuder in till årsmöte söndag den 25 februari. Årsmötet är RFSU Uppsalas högsta beslutande organ. Det är tillfället då alla föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta året. Kom och var med och påverka inriktningen på RFSU Uppsalas verksamhet!

Vi vill passa på att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår och bjuda på lite mingel och gott tilltugg i samband med mötet.

DATUM: Söndag 25 februari.

TID: 12.00-15.00.

PLATS: Sensus lokaler, Västra Ågatan 16. Våning 5.

TILLGÄNGLIGHET: Lokalen är tillgänglig för rullstol och barnvagn med hiss, automatiska dörröppnare och tillgängliga toaletter. Hiss finns i gränden till vänster om huvudentrén. Årsmötet är allergivänligt, undvik därför doftande produkter såsom parfym eller hårspray. Hörslinga finns i lokalen.

KANDIDERA TILL STYRELSEN

På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSU Uppsala samt valberedning och revisorer för nästkommande år. Nominera gärna dig själv eller någon du känner genom att skicka en kort presentation av den du vill nominera senast den 20 februari till uppsala@rfsu.se. Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter! Det går också att kandidera till styrelsen på plats.

Observera att alla uppdrag är ideella. För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i RFSU. Om du inte redan är det kan du enkelt bli det här: www.rfsu.se/medlem.

SISTA DAGEN FÖR MOTIONER

Var med och påverka RFSU Uppsalas verksamhet och framtid, formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till carmen.pocrnja@rfsu.se senast söndagen den 4 februari.

Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2018 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden finns tillgängliga i fliken till höger samt i Facebook-eventet (se RFSU Uppsala på Facebook).

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

Vi ser gärna att du anmäler om du kommer senast den 18 februari för att kunna planera mötet. Anmälan och eventuella matpreferenser skickas till carmen.pocrnja@rfsu.se.

FÖRBUNDSSTAGDARNA

Under årsmötet diskuterar vi den pågående översynen av RFSUs förbundsstadgar. Mer information finns på följande två länkar:

https://rfsustadgar.blogspot.se

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZmIRJAAU8_pbu0e06_Ko-U1xQKRPpG3GOnGbwfKuXcmZpAw/viewform

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Röstlängd

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Styrelsens förslag av verksamhetsplan, budget och propositioner

11. Motioner

12. Val av

a. ordförande

b. övriga styrelseledamöter

c. revisor och revisorssuppleant

d. valberedning

e. övriga val och nomineringar

13. Förbundsstadgar

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande


Varmt välkomna önskar RFSU Uppsalas styrelse!

Påminnelse

Hitta rätt