Boka sexualundervisning på lättare svenska

Publicerad 2015-03-17 | Uppdaterad 2017-09-17

Nedan finns information till dig som vill boka RFSU Uppsalas sexualundervisning på lättare svenska eller vill veta mer om vad informatörspassen handlar om.


Hur går sexualundervisningen till?
Två specialutbildade informatörer från RFSU Uppsala träffar grupper för att genom samtal och övningar beröra frågor om sexualitet.  Vi lägger tid på att förklara och diskutera ord kring kropp och sexualitet och använder oss av interaktiva övningar med mycket bilder från metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska.

Mer om metodmaterialet går att läsa här.

Målgrupper för passen
RFSU Uppsalas sexualundervisning på lättare svenska riktas främst till unga och vuxna som håller på att lära sig svenska, framförallt inom sfi (svenska för invandrare) och språkintroduktion (introduktionsutbildning för nyanlända inom gymnasieskolan).  

Innehåll

Informatörspassen på lättare svenska utgår ifrån åtta centrala teman:

1) Könssjukdomar och att testa sig, där vi pratar om sexuellt överförbara infektioner och hur de kan överföras, symptom och hur man kan testa sig. Vi lyfter särskilt information kring klamydia och hiv.
2) Säkrare och osäkert sex
, där vi pratar om olika praktiker, preventivmedel, befruktning, samt vart man kan vända sig om man vill ha hjälp. Fokus är på användande av kondom och grundläggande kunskap ges om hur kondom används på bästa sätt. 
3) Kroppen och kåthet, eller inte
. Här pratar vi om lustanatomi(ord och fakta om könsorgan och lust), vad som händer när det tänder och att alla ser olika ut.
4) Gränser och respekt
, där vi pratar om ömsesidighet, om rätten att känna in och sätta sina egna gränser samt ansvaret att känna in och respektera andras.
5) Hur gör man då?
 Här synliggör vi olika sätt att ha sex på och betonar att det är individen själv som bestämmer hur och om hen vill ha sex. Vi lyfter upp onani och problematiserar oskuldsbegreppet och myten om mödomshinnan. 
6) Mottagningar och frågelådor, där vi ger information om vart man kan vända sig om man har frågor, vill prata med någon eller bli undersökt samt tipsar om frågelådor på internet.
7) Lagar och rättigheter
, där vi tar upp lagar och rättigheter gällande sex.
8) Anonyma frågor
. I anslutning till passen kommer eleverna få chanser att ställa anonyma frågor.

Eleverna får även ett informationshäfte som tar upp var man kan vända sig om man har frågor kopplade till sexualitet.

Elevantal, utbildningsupplägg och lärarnärvaro

  • Maxantal är 15 deltagare per grupp.
  • Två specialutbildade informatörer håller i varje pass.
  • Vi träffar varje grupp, vid 3 tillfällen som vardera är 3 timmar.
  • Läraren får gärna vara med i klassrummet under passet, under förutsättning att hen observerar undervisningen och inte deltar i den eller försöker leda den. Det är en möjlighet för läraren att se hur vi jobbar och få uppslag på hur hen kan fortsätta arbeta med ämnet.
  • Vi erbjuder alltid ett uppföljningssamtal när uppdraget är slutfört.

Pris
6000 kr för 3 tillfällen på 3 timmar vardera, med två specialutbildade informatörer. Utbildningen är totalt 9 timmar lång.

Bokning
Om du vill boka informatörspass fyller du i bokningsformuläret som du hittar här.

Kontakta oss

Vår lokal ligger på:

Västra Ågatan 16

753 09 Uppsala

 

Post märkes "RFSU Uppsala"  och skickas till:

Västra Ågatan 16

753 09 Uppsala

 

E-post: uppsala@rfsu.se

 

Gäller det informatörspass?  Maila till skolinfo.uppsala@rfsu.se.

Telefontider:
Måndagar kl 10-12 och 13-16

Telefon: 073-960 19 33


Gäller det Colour of Love-verksamhet i Uppsala? Maila till matilda.stromberg@rfsu.se

 

Bli medlem

Du får:

 

– Tidningen Ottar 4ggr/år
– Erbjudanden om utbildningar
– Vara med och påverka
– Inbjudningar till roliga medlemsaktiviteter

 

Allt för 150 kronor om året!

Hitta oss på Facebook!

Hitta rätt