Smittskyddslagen

Publicerad 2012-04-26 | Uppdaterad 2012-04-28

De flesta smittsamma sjukdomar kan vara besvärliga, men är inte allvarliga och går för det mesta över av sig själva. Men det finns också sjukdomar som är så allvarliga och som kan spridas så lätt att de är farliga för allmänheten, de är allmänfarliga. Därför finns en särskild lag, smittskyddslagen, som ska hjälpa till att förhindra att den här typen av sjukdomar sprids.

Kommentera | 0 kommentarer

Vilka sjukdomar är allmänfarliga?

Ett 30-tal allmänfarliga sjukdomar finns i smittskyddslagen. Några exempel är

  • hiv
  • gonorré
  • klamydia
  • syfilis
  • tuberkulos (tbc)
  • hepatit (smittsam gulsot)
  • vissa typer av magsjuka, som till exempel salmonella. 

Om en tror en är smittad

Om en tror att en kan vara smittad av någon av de sjukdomar som nämns i smittskyddslagen så måste en söka vård så fort som möjligt. Om en har legat med någon utan skydd kan en ha fått en könssjukdom. Diarré och magont efter en utlandsresa kan till exempel vara ett tecken på att en fått salmonella.

Om den vårdpersonal en träffar tror att en kan ha fått en allmänfarlig sjukdom så måste en testa sig och lämna prover. En måste också följa de regler en får så att inte smittan sprids vidare till andra.

Smittspårning

Om en har, eller om personalen tror att en har, en allmänfarlig sjukdom måste en lämna uppgifter om hur eller av vem en tror att en kan ha smittats. En måste också berätta vilka personer en kan ha spridit smittan till. Sedan kontaktas dessa personer. De får veta att de kan vara smittade, och måste också gå och testa sig.

De personer som kontaktas av vårdpersonalen får inte veta vem som kan ha smittat dem.

Eftersom de allmänfarliga sjukdomarna sprids lätt är det viktigt att en berättar om alla en kan ha smittat så att de kan kontaktas. Även om en inte vet hela namnet eller adressen till exempelvis någon en haft sex med så är det viktigt att försöka lämna så mycket information som en kan. Personalen som gör smittspårningen kan många gånger hitta personer med hjälp av till exempel smeknamn, arbete, skola, ålder och hårfärg.

Gratis undersökning och behandling

Alla undersökningar och den vård och behandling en behöver om en har eller kanske har en allmänfarlig sjukdom är kostnadsfria.

Tvångsåtgärder

Om en inte testar sig eller gör som sjukvårdspersonalen har sagt kan en drabbas av så kallade tvångsåtgärder. Det innebär till exempel att en kan bli hämtad av polis om en vägrar att testa sig. Och en person som fortsätter att ha oskyddat sex trots att hen är smittad av en allmänfarlig sjukdom kan isoleras på sjukhus.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

fakta

faktaruta

 

Hitta rätt