Bakteriell obalans

Publicerad 2014-06-16 | Uppdaterad 2014-08-06

Symptom vid bakteriell obalans/bakteriell vaginos i underlivet är illaluktande vita eller grå flytningar och klåda.

Grunden till ett friskt underliv är en balanserad bakterieflora som har rikligt med mjölksyrebakterier (laktobaciller) och ett lågt pH-värde på 3,5-4,5. Orsaken till bakteriell obalans är en rubbning i bakteriefloran där den normala floran med laktobaciller är minskad och bakteriemängden är ökad. Detta ger ett förhöjt pH-värde där skadliga bakterier trivs.

Faktorer som kan rubba den normala bakteriefloran är:
- Skiftande hormonnivåer under menstruationscykel, graviditet, och klimakterie.
- Antibiotikakurer
- Stress
- Samlag
- Spiral

Hur vanligt är det att kvinnor drabbas av bakteriell obalans?
Ungefär var sjätte kvinna drabbas. I Sverige beräknas cirka 10 % av gravida kvinnor ha Bakteriell obalans, även kallat bakteriell vaginos.