Graviditet och abort

Publicerad 2009-12-29 | Uppdaterad 2012-02-29

Att bli gravid är alltid en speciell händelse oavsett för vem det gäller. En eventuellt längtan efter barn har inget med kön eller sexuell läggning att göra. Barn ska möta trygghet, respekt och lika möjligheter oavsett vilka föräldrar de har och oavsett hur barnet kommer till.

Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnan, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rättighet och kvinnan som själv måste avgöra om och när hon vill ha barn.

Banner för RFSU:s frågelåda
 
Banner för RFSU-kliniken
 

Filmen om oss

RFSU kämpar för att alla som är eller vill bli gravida ska få den vård de behöver.

Hitta rätt