Omskärelse av pojkar och män

Publicerad 2011-04-11 | Uppdaterad 2011-04-11

För att öka kunskapen om manlig omskärelse, och förhoppningsvis få till en attitydförändring till ingreppet, har vi tagit fram skriften Omskärelse av pojkar och män. Fakta och rättigheter vars innehåll bland annat tar upp förhudens funktion, omskärelse och sexualitet, medicinska konsekvenser, alternativa metoder till rituell omskärelse och rättigheter som är relevanta i sammanhanget.

Kommentera | 13 kommentarer

Omslag på skriften.Skriften Omskärelse av pojkar och män. Fakta och rättigheter finns att ladda ner via länken längst ner på denna sida. Den innehåller, förutom inledningen nedan samt information om RFSU:s ståndpunkt, följande rubriker:

 • Religiösa skäl (Muslimsk omskärelse, judisk omskärelse, alternativ till judisk omskärelse samt symbolisk beröring istället för att skära)
 • Kulturella och traditionella skäl
 • Moraliska skäl
 • Hygieniska skäl
 • Medicinska skäl (Trång förhud och tvätt)
 • Förhuden – så funkar den
 • Vad tar man bort vid omskärelse?
 • Hur går omskärelsen till?
 • Gör det ont?
 • Smärtlindring
 • Kan man få tillbaka borttagen förhud?
 • Sexualitet
 • Hiv (Varför omskärelse minskar risken för män att smittas av hiv, osäker skyddseffekt för kvinnor, omskärelse, hiv och analsex mellan män, vad talar emot massomskärelse i områden där hivsmittan är utbredd, RFSU:s åsikt om omskärelse i hivförebyggande syfte)
 • Rättigheter kring omskärelse av pojkar och män

Inledning

Manlig omskärelse förekommer i såväl Sverige som i stora delar av världen. Det beräknas att cirka 30 procent av alla män i världen är omskurna. Det finns olika motiv till att penis förhud på pojkar och män tas bort. Förutom av religiösa och kulturella skäl sker det ofta av hygieniska. Det förekommer också att förhuden tas bort på grund av medicinska orsaker.

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medicinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse* får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Omskärelse på pojkar äldre än två månader får bara utföras av legitimerad läkare. Informationen ska även ges till pojken om han är stor nog att förstå den. Pojkens inställning ska så långt som möjligt klarläggas och ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja.

På barn yngre än två månader får omskärelse göras av person med särskilt tillstånd. Ingreppet ska alltid göras med smärtlindring – oavsett ålder – som ges av legitimerad läkare eller sjuksköterska. **

2007 utvärderade Socialstyrelsen lagen om omskärelse och då framkom att många omskärelser fortfarande sker i hemmen och utförs av privatpersoner i osteril miljö med marginell eller ingen smärtlindring alls. För att reducera antalet osäkra omskärelser rekommenderade Socialstyrelsen därpå landstingen att erbjuda omskärelse oavsett. Något som många landsting och barnkirurger ställer sig skeptiska till, framför allt av etiska skäl.*** Man anser att icke-medicinsk omskärelse är svår att förena med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande. Kirurgiska ingrepp bör heller inte utföras utan medicinsk grund då de aldrig är helt riskfria.

* Lag om omskärelse av pojkar 2001:499. Se faktaruta till höger.

** Det är skillnad på att göra ingreppet på ett spädbarn och på äldre pojkar. På äldre pojkar krävs mer avancerad teknik och ska utföras på sjukhus, det krävs även stygn efteråt.

*** Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik granskade frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och skriver i ett uttalande: ”Det är därför etiskt tvivelaktigt att på icke medicinska grunder utföra omskärelse på ett barn som inte själv har haft möjlighet att delta i beslutet.”

Kommentarer

Visar 1-3 av 13.  Per sida 

Väldigt många utan information som kommenterar
Det är och har länge visat sig vara fördelaktigt ur ett medicinskt perspektiv att genomgå en omskärelse. Finns hygieniska och preventiva (virus/bakterier) fördelar. Det är bara att gå in på ncbi's PubMed där man kan artiklar kring ämnet och lära sig en hel del. Fördelen är dock inte oerhört stora och kan samtidigt vara negativt (eller positivt beroende på hur man ser det) då glans penis kan bli mer/mindre känslig.
Tror nog att de flesta inte har så bra koll och de som är emot ingreppet är det (kanske?) pga skrock och dess koppling till religion.

Sagt av: Läkare 2016-01-07 18:00:05

Vad är "hygieniska skäl"?
Jag håller verkligen men MarKus om att yttrycket "hygieniska skäl" som ofta förekommer i den här diskussionen är väldigt problematiskt. Man kan se på det på två sätt: Antingen så finns det några verkliga faktabaserade hygieniska nackdelar med att ha sin förhud kvar (vilket jag starkt betvivlar). Eller så är det så att grupper av människor TROR att det finns hygieniska fördelar med att avlägsna förhuden och därför uppger hygien som skäl till varför de låter stympa sina barn. Jag har aldrig hört om några medicinska fakta som visar att det skulle vara bra för hygienen att ta bort förhuden och om RFSU tror att det är fördelaktigt så måste det finnas FAKTA och redovisade källor här i texten på hemsidan. Om det är som i det andra fallet, en missuppfattning om hygienfördelar, så är ju det snarare en idé som frodas inom vissa grupper av människor och detta bör då beskrivas som en kulturell uppfattning.
För övrigt så tycker jag att begreppet "omskärelse" borde överges helt när vi talar om den vanligaste formen av manlig könsstympning d v s den som görs på små bebisar. För könsstympning är precis vad det är.

Sagt av: Elin 2015-11-07 16:30:42

Omoraliskt utan medgivande.
Stoppa manlig omskärelse utan individens medgivande som ingreppet görs på! Man blir blå av ilska att sådant barbari fortsätter! Oroligt att vissa inte förstår att om det är omoraliskt och oförlåtligt att omskära flickor utan medgivande så gäller det motsvarande för pojkar. Det blir riktigt osmakligt när omskärelse på pojkar avfärdas som "ett lättare ingrepp" när så sällan är fallet. Ytterligare, omskärelse på pojkar och män förändrar känsligheten och risken för hälsoproblem, förhuden har en funktion som både täcker det sexuella och är skyddande samt smörjande.

De som försöker på sig argumentet att det inte går att jämföra kvinnlig omskärelse med den manliga bör jämföra de två och inte se ingreppen i en absolut uppställning där den ena tolkas i sin värsta form och den andra i sin värsta.

Sagt av: Robin 2015-08-24 05:43:34

Sida:

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Kropp och kön

Illustration av slidkransar

Slidkransen

Ordet "mödomshinna" leder till många missförstånd. Framför allt ger det en bild av att en kvinnas slidmynning täcks av en hinna som spricker om man penetrerar den. Det stämmer inte. Det finns ingen hinna.

Läs mer
 
Bild på en tre nakna kvinnor
 

Allt du vill veta om snippan!

Fitta, muff, sköte, vagina, snippa, bäver... Kalla det vad du vill! Här hittar du allt du undrat om tjejers kön.

Bild på en två nakna män.
 

Kukkunskap

Snopp, kuk, penis, petter-niklas... Vad du väljer att kalla mannens kön är valfritt så länge det inte är kränkande. När det handlar om små pojkar...

Person som sitter
 

Känna sig hemma i sin kropp

Det finns massor med bilder av hur kroppar ska se ut. Det finns massor med ideal att försöka leva upp till, många som är relaterade till att...

Bild från en bok som skriver om hjärnan
 

Hjärnan

Hjärnan är faktiskt det viktigaste organet vi har när det gäller sex. Det är i hjärnan beslutet om du vill ha sex eller inte tas. Upphetsningen...

Vad tycker RFSU?

RFSU har under många år tagit avstånd från manlig omskärelse. Vi tycker inte heller att det är etiskt försvarbart att avlägsna frisk vävnad från människokroppen på individer som inte kan ge sitt medgivande till det. Att kränka den personliga integriteten på detta sätt är att kränka barnets rättigheter. Omskärelse av pojkar är ett oåterkalleligt ingrepp. RFSU anser att det är varje individs rätt att bestämma över sin egen kropp och vill därför inte att omskärelse utan medicinska skäl utförs på barn.

 

Vad säger lagen?

Omskärelse av pojkar regleras i lag 2001:499. Här är ett utdrag ut denna, för att läsa hela lagtexten se länken nedan.

 

3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person.

Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt kartläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

 

Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

 

Omskärelse för utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskild tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

Hitta rätt