Poly - en introduktion

Publicerad 2010-01-14 | Uppdaterad 2010-02-19

Kärleken och sexualiteten är variationsrik och många människor väljer att leva i andra typer av förhållanden än den typiska kärnfamiljen (mamma-pappa-barn). Ett exempel på detta är polyrelationer, eller kort och gott ”poly”.

Kommentera | 3 kommentarer

Polyrelationer är sexuella och/eller romantiska relationer som på ett eller annat sätt inkluderar mer än två personer. Det kan exempelvis vara tre personer som alla är tillsammans med varandra. Det kan också vara grupper av personer som knyts samman av relationer, utan att alla har relationer med varandra.

Ordet ”poly” är hämtat från grekiskan och betyder ”fler”. Poly används som ett slags samlingsnamn för en mängd olika relationsformer och människor som på olika sätt bryter mot tvåsamhetsnormen. Det kan alltså både vara en identitet och en typ av relation.

Vem, vilka eller vad som är poly beror på vem du frågar. Precis som med sexuell läggning eller andra ”etiketter” är det upp till den enskilda individen att definiera sig, och sina relationer.

Vanliga begrepp och uttryck

Kring polyrelationer förekommer vissa begrepp. Det är svårt att dra tydliga gränser mellan olika företeelser. Det som är poly för någon, behöver absolut inte vara det för någon annan.

Polyamorös

Att vara polyamorös innebär att ha förmågan att känna romantisk kärlek till mer än en person åt gången. För att vara polyamorös krävs inte att man praktiserar det, det vill säga är kär i flera samtidigt, det definierande är att personen som betecknar sig som polyamorös känner att dess kärlek inte behöver vara begränsad till en enda person. Det är också fullt möjligt att vara asexuell och polyamorös, eftersom det handlar om känslor och inte sexuella handlingar.

Polyrelation

En polyrelation är en kärleks- och/eller sexuell relation med fler än två inblandade. Rent praktiskt kan detta se ut på mängder av olika sätt. Det kan till exempel vara ett par som samtidigt har kärleksrelationer med andra människor, eller tre personer som lever tillsammans. Det är det upp till dem som ingår i relationen att avgöra vad som är rätt.

Polygami

Polygam används ibland i dagligt tal även som synonym för polyamorös eller poly men betyder egentligen månggifte, det vill säga att fler än två människor gifter sig med varandra.

Polygami saknar lagligt stöd i stora delen av världen, däribland Sverige, och är relativt sällsynt. En vanlig fördom är att polygami är vanligt i muslimska länder eftersom koranen ger en man rätt att ha upp till fyra fruar. Att en muslimsk man har mer än en fru är dock ovanligt. Månggifte är vanligast förekommande i Västafrika och är då oftast baserat på ekonomiska och sociala skäl snarare än kärlek och sexualitet.

Öppna relationer

En öppen relation är ett par, eller annan konstellation, som tillåter sexuella förbindelser med andra utanför kärnrelationen. Syftet med att ha ett öppet förhållande kan variera, alltifrån en önskan om att ha större sexuell frihet till ett sätt att skydda en relation från den påfrestning som det upplevs innebära att behöva säga nej till frestelser.

Utifrån de undersökningar som gjorts är öppna förhållanden den vanligaste formen av polyrelationer. Många som lever i öppna förhållanden skulle dock inte beteckna sig som poly.

Primära/sekundära relationer

En del polypersoner betraktar alla sina relationer som lika viktiga. Andra har "primära" och "sekundära" partners. Det tydligaste exemplet är öppna relationer, där det finns en kärleksrelation och övriga relationer har statusen av tillfälliga och begränsade till det sexuella. Andra former är när det finns en primär relation som framförallt blir primär då de ingående parterna delar vardagen, till exempel bor tillsammans, men känslorna och statusen på andra partners betraktas som lika stark.

Relationsanarki

Relationsanarkin har sin teoretiska och ideologiska bas i queer-rörelsen. Grundidéerna omfattar bland annat en vilja att i möjligaste mån undvika att definiera och ställa upp ramar och förväntningar på relationer. Gränsen mellan en vänskapsrelation och en kärleksrelation ses som i huvudsak en social konstruktion som bör motarbetas och de regler som finns för relationer bör vara så få som möjligt.

Livet i flersamhet

I den traditionella tvåsamma heteronormativa relationen finns vissa allmänt spridda regler som förväntas gälla. Eftersom polyrelationen i sig bryter mot dessa är det vanliga är att man tillsammans kommer överens om vilka regler som ersätter dessa. Dessa kallas ofta för överenskommelser eller kontrakt och kan exempelvis gälla vilka krav man ställer på information, eller om någon av relationerna är ”primär”.

Eftersom samhället är organiserat utifrån normen att människor ska leva i parförhållanden upplever många polypersoner att deras sätt att leva möts av fördomar och misstänksamhet. För att minska och motverka fördomar behövs upplysning och synliggörande. Samhället måste uppmärksamma och erkänna även de typer av kärleksrelationer som inte uppfyller den heterosexuella tvåsamhetsnormen.

Text: Johanna Mannung
Bearbetning: Hanna Hellzén Cramér

Poly – så funkar det

OmslagetPoly – Så funkar det. En liten guide i pdf-format från RFSU, 2009.

 

Kommentarer

Visar alla 3.  Per sida 


Nej, Jon, du orkar inte, och det är väl det som är problemet.
Jag som lever i polyrelationer, vilket i mitt fall betyder att varken jag eller någon av mina partners sätter några gränser för interaktion med andra, betackar mig starkt för att någon utomstående ger sig in och dömer mig för något som jag och alla mina närstående mår bra av. If you don't like gay marriage, don't marry a gay person. If you don't like polyamoury, don't get involved with a polyamorous person. Det är ju faktiskt inte svårare än så.

Sagt av: Magnus 2016-03-21 08:11:23


Jag tycker att detta är akademiskt trams. En relation grundar sig i respekt för varandra. Detta är ingenting som Liksom bara går att gå runt, hur mycket folk än försöker. Jag tycker även att det verkar lite naivt att bara skriva "polygami grundar sig i queer-rörelsen" och sedan godta det som någonting som är empiriskt bevisat. Så här fungerade "fri kärlek" på 1970-talet:

1. folk knarkade för mycket och låg runt
2. folk ansåg sig stå över monogama relationer
3. folk insåg till slut att detta var en dålig idé och återgick till monogama relationer

Om man ligger med andra medan man är ihop med en partner är man ett jävla as. Punkt liksom. Jag orkar inte.

Sagt av: Jon 2015-11-28 06:36:38

Poly......
Låter som ett behagligt sätt att leva. Man är fler om allting, kan se saker ur olika vinklar, man kan olika saker. Både teoretiskt och praktiskt. Skulle passa mig alldeles utmärkt.

Björn

Sagt av: Björn 2011-05-27 09:50:54

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Relationer

Två personer kysser varandra i en hiss

Otrohet

Vad är otrohet? Att vara otrogen betyder att man bryter mot de regler som man satt upp i ett förhållande. I grunden är det enkelt, det man har bestämt att man inte tycker är okej är otrohet. Men i verkligheten kan det vara svårt.

Läs mer
 
Rädsla för närhet. Bild på kvinna som går på en väg
 

Rädsla för närhet

Det finns olika sorters närhet, känslomässig och fysisk. Anledningarna till varför en person undviker det ena eller det andra varierar väldigt mycket. Om du vill förändra ditt sätt att tänka kring detta finns det sätt att göra det på.

Bild på könssymboler i en krans
 

1-2-3-relationer

Relationer… Ibland är det enkelt och självklart. Ibland är det inte alltid så enkelt – vad räknas egentligen som en relation? Finns det någon gräns för hur många som kan ingå i en relation?

Bild på två personer som matar varandra
 

Komma ut

När kom du ut senast? Många gör det hela tiden, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Men det märks mest när det är någon som bryter mot normen som kommer ut.

Svartsjuka. Bild på två personer som tittar åt olika håll
 

Svartsjuka

Svartsjuk är en oro för rivalitet. En känsla av att ens partner är intresserad av andra eller värderar andra relationer mer än den man har tillsammans. För en del dyker känslan upp någon gång ibland, för andra tar de en stor plats i ens liv och relation.

Hanna Hellquist tillsammans med hennes hund

Är singel synonymt med att vara ensam? Eller kan det till och med vara lite härligt att vara singel? Hur gör man när man tröttnat på singellivet? Hanna delar med sig av sina erfaraneheter i Sexpodden "Hanna Hellquist är trött på att vara singel"

Poly – en introduktion

Kärleken och sexualiteten är variationsrik och många människor väljer att leva i andra typer av förhållanden än den typiska kärnfamiljen (mamma-pappa-barn). Ett exempel på detta är polyrelationer, eller kort och gott ”poly”.

Hitta rätt