Sex genom livet

Publicerad 2009-12-29 | Uppdaterad 2014-09-22

Bild på händer från fem generationer

Varje människas sexualitet hinner under ett helt liv gå igenom många olika faser. Barnets nyfikenhet följs av tonåringens osäkerhet och prövande och den vuxna individens allt säkrare känsla för vad som är ett bra sexuellt liv just för henne eller honom.

Under det vuxna livet kommer många in i en ny fas då man väljer att skaffa barn. Småbarnsåren sätter upp nya villkor för det sexuella samlivet och en del upplever svårigheter med att få samlivet att fungera på ett sätt som man trivs med.

Att undvika slentrian i samlivet är ofta en utmaning för människor som valt att leva i en fast längre relation, men många ser också mycket positivt på erfarenheten att ha sex exklusivt med en person under lång tid.

Undersökningar visar att äldre personer har sex högre upp i åldrarna än tidigare. Och att många tycker att sexualitet höljer livskvaliteten.

RFSU verkar för att varje människa under hela livet ska kunna njuta av sexualiteten på det sätt som individen önskar.

BIld: scooteroo2002/flickr

Bild på en flicka som gungar.

Barns sexualitet

Barn har frågor om sexualitet, kropp och känslor. Frågor som förtjänar bra svar från vuxna i deras närhet.

Läs mer
 

15-årsgränsen - vad gäller?

Oron kring 15-årsgränsen för sex har vuxit, märker vi på RFSU. Orsaken är förmodligen den skärpta lagen för sexualbrott 2005 och domar som uppmärksammats i media. Dagens Nyheter har intervjuat Maria Bergström om detta i artikeln Kärlek eller brott?

Förälder till en tonåring?

Föräldrar

Följ med när RFSU träffade fjorton föräldrar och pratade om hur man kan närma sig de laddade frågorna om sex och kroppen.

Sex under 40 år

Unga idag är mer toleranta och mer öppna för att ha sex utan kärlek. Såg svenskarnas sexliv annorlunda ut 1967 jämfört med idag?

Sexualitet är en del av dig - överallt!

RFSU kämpar för att din rätt att välja vem du vill ligga med. Hur du vill. Om du vill. Se filmen om oss, det tar en minut.

bannar rfsu-kliniken
 
banner för frågelådan
 

Hitta rätt