Barns sexualitet

Publicerad 2009-12-29 | Uppdaterad 2017-11-24

Bild på en flicka som gungar.

Barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn utforskar och upptäcker sin egen och andras kroppar genom att titta och röra, till exempel genom att ”leka doktor”. Sexuella lekar och sexuellt utforskande är en del av barns utveckling.

När barn leker doktor, eller andra sexuella lekar, sker det vanligtvis tillsammans med ett barn i ungefär samma ålder, som befinner sig i samma utvecklingsfas och/eller har samma status i gruppen. Framför allt sker dessa lekar med kompisar eller syskon. Perioder med sexuellt utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt beroende på ålder och utvecklingsnivå.

Genom omgivningens reaktioner lär sig barn tidigt att de sexuella lekarna skiljer sig åt från andra lekar och de kan därför bli generade om någon upptäcker dem i deras lek. Det är de vuxnas ansvar att lära barnet vilka gränser som finns kring sexualitet, till exempel kroppslig integritet, ömsesidighet och vad som är privat. Men det är i detta sammanhang viktigt att vara försiktig och inte ge barnet en känsla av skuld och skam.

Barn blir tidigt medvetna om uppdelningen av kön och vilka könsroller eller beteenden som är vanliga för flickor respektive pojkar. Även små barn förstår att heterosexualitet är norm – det vanliga och önskvärda. Den begränsningen gör dock små barn sällan själva i sina lekar eller i vem de säger sig vara kär.

Barn är sexuella på sina villkor och har unika sätt att uppleva och uttrycka sin sexualitet. Vuxna måste kunna möta barns sexuella uttryck och bekräfta deras känslor och upplevelser. Det är viktigt att vi ger barnen ett språk som de kan använda för att beskriva och tala om tankar och känslor kring sexualitet. Förutom det självklara i att man bör ha ord för detta område, likväl som andra områden, så leder tillgång till ett språk att barnen blir mindre utsatta och utelämnade. Därför lanserade RFSU för några år sedan ordet snippa, ett ord för små flickors kön, som ett komplement till det redan använda ordet snopp. Snippa finns numera i Svenska akademiens ordlista och förhoppningsvis säger vi snart snippa med samma självklarhet som vi sagt snopp i fyrtio år.

Barn har många frågor om sexualitet, kropp och känslor. Frågor som förtjänar bra svar från vuxna i deras närhet.

Mer från Sex genom livet

Bild på en flicka som gungar.

Barns sexualitet

Barn har frågor om sexualitet, kropp och känslor. Frågor som förtjänar bra svar från vuxna i deras närhet.

Läs mer
 

När barn undrar om sex

Barns sexualitet

Vad gör man när sexåringen vill köpa en leopardbikini eller onanerar på dagis? Praktiska tips kring hur du pratar med barn om sexualitet på ett respektfullt sätt.

Barns sexualitet - en vägledning kring barns beteenden

Barn har rätt att få svar på sina frågor och att utforska sin sexualitet på egen hand. RFSU har släppt en vägledning för tex. föräldrar, förskolepersonal och lärare som tycker att det kan vara svårt att prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer.

"Äntligen börjar vi prata om barns sexualitet!"

Bild på barn som leker

Läs om hur det gick till när RFSU Linköping bjöds till en förskola för att prata om barns sexualitet, lekar och frågor om kroppen.

Hitta rätt