Sex i Sverige

Publicerad 2010-05-06 | Uppdaterad 2010-05-06

Sammanställning av Folkhälsoinstitutets sexualvaneundersökning "SEX I SVERIGE – om sexuallivet i Sverige 1996", redaktör Bo Lewin. Det är den senaste stora undersökningen gjord i Sverige.

Kommentera | 2 kommentarer

Antal intervjuer: 2 810

Ålder: 18-74 år

Samlagsaktivitet

Samlagsaktiviteten är störst i åldrarna 26-55 år. Den åldersrelaterade minskningen i andelen samlagsaktiva inträffar nu 5-10 år senare än vad som var fallet för 30 år sedan. Förklaring: generellt förbättrad hälsa bland äldre människor.

I åldrarna 31-50 år är man något mindre aktiv än för 30 år sedan. Förklaring: större press i yrkeslivet, fler yrkesverksamma kvinnor.

Antal samlagspartners totalt (median)
1967 1996
Kvinnor 1,4
4,6
Män
4,7
7,1


För såväl män som kvinnor gäller att det totala antalet samlagspartners ökat med ungefär tre partners. För kvinnor är dock den relativa förändringen väsentligt större, de har fördubblat antal partners.

Superaktiva

De 10% mest aktiva männen har haft 29-560 partners var. Tillsammans har dessa 10% haft 53% av samtliga samlagspartners.

De 10% mest aktiva kvinnorna har haft 15-100 partners var. Tillsammans har dessa 10% haft 41% av samtliga samlagspartners.

Parallella sexuella relationer

38% av männen uppger att de när de varit gifta eller sambo har varit sexuellt tillsammans med någon annan än den stadiga partnern. Bland kvinnor är det 23% som har sådana erfarenheter.

På frågan om de trodde att deras partner någon gång varit sexuellt tillsammans med någon annan svarade 15% av kvinnorna och 12% av männen ja.

Hur gjorde man vid senaste samlaget?

(i procent)

 

Aktivitet Män Kvinnor
Vaginalt samlag 95
94
Partner smekte mina könsorgan med händerna
59
72
Jag smekte partnerns könsorgan med händerna 64 66
Partnern smekte mina könsorgan med munnen
25 29
Jag smekte partnerns könsorgan med munnen 26 23
Analt samlag 1 1
Jag fick utlösning/orgasm 71 62
Partnern fick utlösning/orgasm 59 7

Antal vaginala samlag senaste året

Medeltalet bland samtliga tillfrågade är 65,4 samlag/år och medianen är 43,8 samlag/år.

Tittar man bara på de som är samlagsaktiva blir medeltalet 78,6 samlag per/år.

Om man jämför med 1967 års undersökning är det under ungdomstiden och bland medelålders och äldre som samlagsaktiviteten har ökat.

Analsex

Analsex är inte särskilt vanligt förekommande. 4% av männen och 3% av kvinnorna har uppgivit att de haft analsex under den senaste trettiodagarsperioden.

Onani

Män onanerar oftare än kvinnor. Mäns onanifrekvens är också, till skillnad från kvinnors, kraftigt beroende av om de har en stadig sexualpartner eller inte. Det förefaller som om män i mycket högre utsträckning än kvinnor med onani kompenserar för de partnerrelaterade sexuella kontakter de inte har.

Med vem har man sex?

(i procent)

Relation Män Kvinnor
Make/Maka 49 53
Sambo 22 23
Stadig partner 14 15
Tidigare partner
3 3
Vän 6 2
Tillfällig partner
5 1
Prostitutions kontakt 0 -
Annan 1 1
Ej känt tidigar 1 1

 

Hur träffade man senaste sexualpartnern?   

(i procent, de som haft samlag under senaste 12 månaderna)

Kontakt/genom
Män Kvinnor
Bar/dans 29 31
Bekanta 28 28
Annat 16 13
Arbete 12 13
Skola/utbildning 8 8
Hobbyverksamhet 6 7
Kontaktannons 1 1
Prostitutionskontakt 1 -

 

Samlag med/utan kärlek

Nästan alla svenskar har haft sitt senaste samlag inom en kärleksrelation.

Nästan inga svenskar under 50 års ålder har väntat med samlag tills de gift sig.

Det är vanligare än för 30 år sedan att människor haft samlag utan att vara förälskade.

Omordningen är tydligast bland kvinnor där den erfarenheten har tredubblats. Det är också vanligare att människor varit förälskade utan att kärleken uttryckts i samlag.

Kvinnor ansluter sig i större utsträckning än män till åsikten att man bara ska ha samlag med den man är kär i. I åldern 18-24 år sympatiserar dubbelt så många kvinnor som män med det synsättet.

Samlagsdebut   

(median)

Åldersgrupp Kvinnor Män
18-24 16,4 år
16,9 år
25-34
16,1
16,9
35-49 16,4
16,6
50-65
17,8
17,1
66-74
19,1
18,1

Samlagsdebuten sker i allt lägre ålder. Mer uttalat bland kvinnor än män.

För kvinnornas del har medianåldern för första samlaget sjunkit med 2,7 år. För männens del är minskningen bara 1,2 år.

Homosexualitet

Drygt 10% av samtliga intervjupersoner har fantiserat sexuellt om människor av samma kön. Skillnaderna mellan män och kvinnor är här påfallande. Drygt var sjätte kvinna mot endast några procent av männen har haft sådana fantasier.

Cirka 2% föredrar att enbart vara med personer av samma kön.

Preventivmetoder

Förekomst av graviditetsskydd vid senaste samlagstillfället (exkl de som önskar graviditet).

Preventivmetod Procent
Inget rekommenderat skydd  
42
P-piller/-stav/-spruta 20
Kondom 15
Spiral 13
Sterilisering 10
Pessar/kemiska medel 0,5
Vet ej < 0,5


I åldern 25-49 år finner vi att cirka vart fjärde samlag sker utan något preventivmedel och utan någon barnönskan.

Någon skillnad i vilka socialgrupper som använder preventivmedel eller inte finns inte.

Vad gäller icke rekommenderade metoder är det ingen större skillnad.

Kondom används flitigast i åldrarna 18-34 år.

Förändring jämfört med 1967   

(preventivmetod vid senaste samlaget i procent)

Metod 1967 1996
Kondom 38 15
 Pessar 8
0,4
 P-piller 14
20 
 Spiral 13
 Kemiska medel
0,1
 Stelisering Fanns ej  10 
 S:a rekommenderade medel
62  58,5
 Sköljning 0,5
 Säkra perioder
3
 Avbrutet samlag
17  13
 Annat -
5
 S:a icke rekommenderade metoder
23  21,5

 

Abort

Övergripande kan sägas att knappt var tredje graviditet avbryts genom abort bland kvinnor över 25 år.

I åldersgruppen kvinnor 18-24 år har 49% av de som varit gravida gjort abort.

Andelen reaborter visar sig vara störst i åldern 35-49 år, i den gruppen har var fjärde kvinna genomgått två aborter.

42% män och 44% kvinnor har befunnit sig i en sexuell situation som de ej avbrutit trots risk för oönskad graviditet.

Barnönskan

På frågan: "Önskade du vid det senaste samlaget uppnå en graviditet?" svarade drygt 3% av samtliga tillfrågade att de gjorde det.

Bland 25-34 åringarna svarade nästan var tionde person att de har en barnönskan.

Nästintill var femte kvinna i åldern 25-34 år har erfarenhet av att under minst sex månader ha försökt att bli gravid utan att lyckas.

Sexuell oförmåga

Kvinnor rapporterar oftare än män sexuell oförmåga. Minskat intresse för sex var dubbelt så vanligt hos kvinnor som män.

Män kände sexuell lust oftare än kvinnor, yngre individer oftare än äldre.

Svårigheter att få orgasm var vanligaste oförmågan hos kvinnor och för tidig utlösning hos män (7%).

Prostitution

Nästan 14% av svenska män har någon gång betalat för att få vara sexuellt tillsammans med någon. Motsvarande siffra för kvinnorna är 0%.

Betalning för sexuellt umgänge är vanligast bland män i övre medelåldern, 45-59 år.

Flest aktuella prostitutionskontakter hade männen i den yngre medelåldern, 25-34 år.

STI (Sexuellt överförbara infektioner)

Cirka var femte man och kvinna har någon gång haft en STI, och sex procent har haft det mer än en gång.

Bland de som är 25-49 år har drygt var tredje haft en STI.

Klamydia, gonorré och kondylom är de mest frekventa sjukdomarna. I åldern 18-34 är klamydia och kondylom vanligast och i åldern 36-65 dominerar gonorré.

De som har haft en STI har i genomsnitt haft 22 partners jämfört med 8 bland de som aldrig haft en STI.

På frågan om vem man tror man blivit smittad av, anger drygt hälften av kvinnorna en tredjedel av männen en stadigvarande partner.

När det gäller frågor kring det senaste samlaget uppger endast 8% att de använde något medel för att undvika sexuell smitta. Om vi inberäknar de som använt kondom vi senast samlaget, finner vi att det totala kondomanvändandet uppgår till 15%.

Bland alla respondenter uppger 12% att de varit med om en sexuell situation som de inte har avbrutit trots risk för STI, och 7% att de har avbrutit just p g a STI.

Kommentarer

Visar alla 2.  Per sida 

Ny studie ja!
Jag håller med erika. Tycker också att det är viktigt att lyfta fram huruvida de fått orgasm eller ej i homo-/heterosexuella relationer. Hört nåt om att inte ens en fjärdedel av sveriges kvinnor fått orgasm då de har haft "vanligt" vaginalt samlag. Är det verkligen sant? Riktigt olyckligt i så fall och nåning för folkhälsan att bita i liksom...

Sagt av: Elinor 2014-05-18 16:35:20

Det behövs en ny studie!!!
Med tanke på alla sajter på nätet och andra mötesplatser som har skapats för människor som vill ha sex inte bara innanför hemmets lyckta dörrar.

Sagt av: Erika 2012-12-04 11:53:09

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sex och relationer

Sexpodden - vuxenradio från RFSU

En podcast om hur man egentligen får till det när sängen är full av småbarn, om man aldrig lyckas hitta någon att bli kär i, är ofrivilligt barnlös eller ens partner bara inte vill längre.

Läs mer och lyssna på podcasten
 
 

Tonåring?

Här kan du läsa om sexkänslor och hur du kan göra när du smeker, hånglar, onanerar eller ligger med någon. Det är bra med fakta och tips för att kunna bestämma själv – nu och senare i livet.

 

Sex efter 50

Här har vi samlat fakta, tips och inspiration för dig som är över 50 och sugen på att ha ett aktivt sexliv!

 

Funkis-sex i vardagen

Äntligen är den här! Sidan med praktiska tips, leksaker och personliga intervjuer om att få till sexet när man har en eller flera funktionsnedsättningar.

Abort. Närbild på en kvinnas ansikte
 

Abort – kvinnans eget val

Det är kvinnans rättighet att göra abort och kvinnan som själv måste avgöra om och när hon vill ha barn. Fri abort är en förutsättning för att alla...

Banner för Frågelådan
 

Senaste kommentarerna

 
 
Klicka för att chatta måndagar 19-20
 

Hitta rätt