Podcast: Skolspecial: Så blir undervisningen bättre

Längd: 39:48
Utgivare: RFSU

Skolspecial: Så blir undervisningen bättre

Publicerad 2013-11-19 | Uppdaterad 2014-05-19

Skolspecial: I den här podden tar RFSU och RFSL Ungdom hjälp av experterna från skolans värld. Lärare, rektorer och elever ger sin syn på sexualundervisningen. Hur kan den bli bättre i hela landet?

Med anledning av sex- och samlevnadsdagen lanserar RFSU och RFSL Ungdom ett poddradioprogram om sexualundervisning. Målet är bättre undervisning för alla elever och ökad medvetenhet om hbtq-frågor. Men för att skolorna ska bli bättre behöver kommunerna ta större ansvar.

Jessica Holmström, lärare på Frejaskolan i Gnesta, medverkar i programmet och säger att skolorna behöver arbeta långsiktigt för att undervisningen ska bli bra för alla elever. En gymnasieelev på Kulturama berättar att han har startat en hbtq-grupp, eftersom de knappt har pratat om dessa frågor i undervisningen. 
I podden ges många bra tips på hur undervisningen kan bedrivas för att bli bra för alla elever.

När Sveriges kommuner fick frågor om hur den obligatoriska undervisningen i sex och samlevnad följs upp, svarade 78 av 158 tillfrågade kommuner att de saknar en handlingsplan för hur de ska göra det.

Frågor om undervisningen ställdes också till ett 50-tal rektorer, som svarade att de inte får något direkt stöd från sin kommun för att kunna ha en bra sexualundervisning. Formellt sett ligger ansvaret på undervisningen på rektorn och den enskilda skolan, men rektorn kan inte ta ansvar för likvärdigheten i kommunen.

- Vi menar att kommunerna behöver ta större ansvar för helheten, så att sexualundervisningen är av hög kvalitet för alla elever i en och samma kommun. Det handlar om elevernas rätt till likvärdig undervisning. Kommunerna kan behöva ge stöd när det gäller fortbildning. Och varje enskild skola hinner inte följa forskningen på området, säger Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU.

Däremot har kommunerna och skolorna planer när det gäller jämställdhet och diskriminering.

- Skolorna är skyldiga att upprätta likabehandlingsplaner. Det betyder däremot inte att skolorna integrerar hbtq-frågorna i undervisningen. Kommunala uppföljningar skulle garantera hbtq-elevers rättigheter, säger Mina Gäredal, hälsohandläggare på RFSL Ungdom.

Du är varmt välkommen att kontakta de medverkande experterna om du har frågor eller synpunkter. I podden medverkar, från vänster i bild:
Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU
Jessica Holmström, matematik- och NO-lärare på Frejaskolan i Gnesta
Emelie Mire Åsell, ordförande för RFSL Ungdom
Katarina Andersson, programledare
René Wiltoft-Möller, biträdande rektor på Högalidsskolan i Stockholm och ombudsman på Skolledarförbundet

På RFSL Ungdoms webbplats finns mer skolmaterial

Till temasidan för Sex- och samlevnadsdagen 2013

Tips från skolor 

Reportage i Dagens Nyheter om Frejaskolan i Gnesta

Artikel i Sörmlands Nyheter om Frejaskolan

Lyssna direkt

Skolspecial: Så blir undervisningen bättre

Hitta rätt