Våld och övergrepp

Publicerad 2009-12-29 | Uppdaterad 2017-11-25

Under denna avdelning kan du få information om vart du kan vända dig för att få hjälp om du eller någon i din närhet blivit utsatt för våld och övergrepp.

Kommentera | 10 kommentarer
Illustration på en person som ger stöd till en annan

Du kan alltid kontakta socialtjänsten i din kommun för att få upplysningar om hur det ser ut på din ort. Ring alltid 112 om det är akut. Hos Polisen kan du få hjälp med att göra en anmälan av våld, hot eller andra övergrepp.

Sexualitet är central i människors liv. Oavsett om vi uttrycker den eller inte är sexualiteten en del av vår tillvaro. Den skänker njutning och glädje, och den får oss att må bra, på egen hand och i sällskap med andra. Den kan bygga upp våra relationer och bidra till vår självbild.

RFSU:s vision bygger på tre frihetsbegrepp: Frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. Den enas val får inte innebära någon annans tvång.

Alla människor ska kunna uppleva sexuell integritet, självkänsla och välbefinnande i alla faser av livet, oavsett kön, sexualitet, ursprung, funktionalitet och sammanhang. Idag är vi långt ifrån detta mål. Människors frihet att vara, välja och njuta begränsas dagligen, både genom strukturell diskriminering och genom våldshandlingar och övergrepp.

Våldtäkter, misshandel, våld i hederns namn, hatbrott, sexuella övergrepp och trakasserier är oacceptabla hinder i denna strävan. Våld kopplat till sexualitet används för att kontrollera, straffa, agera ut hat och bekräfta tillhörighet, till att hålla andra i schack, både inom familjen och i samhället.  Orsakerna är flera till att en person utövar våld och förföljer eller förgriper sig sexuellt på andra. RFSU:s klinik har lång erfarenhet både av omhändertagande av våldtäktsoffer och av behandling av förövare.

(Ur RFSU:s idéprogram.)

Kommentarer

Visar 1-3 av 10.  Per sida 

Hur kan omskärelse vara lagligt i Sverige?
Hej.
Jag kommer ofta i kontakt med människor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och även andra övergrepp. De som har minne har ofta stark smärta och sorg. det påminner allt för mycket om smärtan kring vanliga sexuella övergrepp. På senare år har jag allt mer fått inblick vad omskärelse egentligen är. Jag inser att det ju är ett religiöst motiverat rituellt våld mot könsorganen på pojkar. Eftersom förhuden inte ens går att dra tillbaka på små pojkar så kan man inte bortse ifrån att detta måste vara att betrakta som våldtäkt. Hur kan det få pågå i vårt land. Och hur kan det vara så att det inte diskuteras mer, särskilt med tanke på att den del av världen där detta är vanligast (mellanöstern och Nordamerika (i USA 65% av pojkarna)) nu har så starka och våldsamma konflikter att det påverkar hela världen, med hot, flyktingströmma och terrordåd. Vad är det som gör att detta tystas ned? Att ingen ifrågasätter traditionen ens i Sverige?

Sagt av: Linda 2015-11-19 12:46:31

Felicia ja, det är våldtäkt
Ingen får ha sex med någon som är under 15 år. Du kan hitta det i Brottsbalken sjätte kapitlet. Kap 6 § 4 "Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år."

Om någon har haft sex med dig, särskilt om det är någon som är 18+, så ska du gå till polisen och anmäla. Det är INTE tillåtet!

Sagt av: Alice 2015-02-15 14:47:24


om jag är 13 och en som är 18+ har sex med mig och jag går med på det räknas det ändå som våldtäckt imed att jag inte är 15 än?

Sagt av: felicia 2013-11-05 18:47:21

Sida:

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Bild på en man i en säng

Fler män anmäler våldtäkt

Metro rapporterar att 132 vuxna män anmälde att de utsatts för övergrepp under 2012. Här hittar du en lista på olika ställen att vända sig till om du blivit utsatt.

Läs mer
 

Många ringer hjälplinjen som ska förhindra övergrepp

Man med mobil

En kan inte sluta kolla på porr, någon tänder på barn och någon annan köper sex. I mars öppnade PrevenTell, Sveriges första hjälplinje för personer som upplever att de inte kan kontrollera sin sexualitet.

Men går det att förhindra övergrepp över telefon?

- Absolut, säger Katarina Öberg, psykolog och klinisk sexolog.

Gå till preventell.se (extern webbplats)
 
banner frågelådan
 

Oschysst behandlad på internet?

Bild från webbplatsen

Kränkt.se är en webbplats för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet. Här får du enkla och kortfattade råd om hur vad du kan göra för att lösa problemet.

Banner för RFSU-kliniken
 

Hitta rätt