Heder och våld

Publicerad 2009-12-30 | Uppdaterad 2010-10-28

Kommentera | 0 kommentarer

När en familj eller släkt utövar kontroll över individen i gruppen och genom begränsning av livsutrymme, hot eller våld försöker hindra individen att bryta mot gruppens normer talar man om hedersrelaterat våld.

Man måste följa vissa bestämda regler så att familjen såväl som individen behåller sin heder. Något en individ gör, som anses vanhedrande eller vanärande, påverkar hela gruppen. Om en person upplevs ha brutit mot gruppens heder och normer anses den på så sätt ha utsatt hela gruppen för skam.

Hedersbrott är kopplat till uppfattningar om kön. Om en person bryter mot en grupps könsroller eller heteronormer kan denna utsättas för gruppens trakasserier. Inom vissa grupper betraktas kvinnors frihet och självständighet som ett hot mot familjen. Hedern är ofta starkt kopplad till kvinnors sexualitet, och det är kvinnors sexuella beteende som gruppen vill kontrollera för att bevara sin heder. Homo-, bisexuella och transpersoner bryter mot heteronormer och könsroller. Genom det upplevs de ha skämt ut gruppen.

Begrepp som heder, och regler kring det, förekommer i familjer och släkter över hela världen oberoende av religion, social klass och kulturell identitet. Så kan till exempel familjer med helsvenska rötter visa avsky inför en person som är tillsammans med någon av samma kön, och ta avstånd och utesluta denna ur familjen och gemenskapen. Detta kan upplevas lika svårt för den drabbade, att vara den som drar skam över familjen, men man brukar inte benämna det hedersrelaterat våld.

Hur ser hedersrelaterat våld ut?

Våldet kan ta sig både fysiska och psykiska uttryck. Att vara rädd för att bli bortgift, att känna sig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktningar, att känna sig tvingad att dölja sin sexuella läggning, att inte själv få bestämma hur man ska gå klädd eller träffa de man vill eller bli utsatt för våld för att lyda, är exempel på hedersrelaterat våld.

Andra exempel är trakasserier, fysiskt våld, hot om våld, att bli kränkt med ord och förakt, att hotas med uteslutning. Hot om självmord, övervakning av mobiltelefonkommunikation eller datoranvändning, förföljelse och bevakning eller andra sätt att kontrollera en person är också hedersrelaterat våld.

Vem drabbas?

Många drabbas och är inblandade i det hedersrelaterade våldet, eftersom det rör en grupp.

Heder är starkt kopplat till kontroll. Kontrollen kan utövas av föräldrar av bägge könen, liksom av andra släktingar eller vänner inom ens grupp. Äldre och yngre syskon kan tvingas vakta på varandra och rapportera till föräldrarna, ofta mot sin vilja. Det är viktigt att komma ihåg att både män och kvinnor kan kontrollera, förtrycka och ta till olika former av våld i hederns namn. Och både män och kvinnor drabbas.

Flickor, oskuldsbegreppet och slidkrans

För vissa grupper är familjens heder knuten till flickors oskuld. Oskuldsbegreppet är problematiskt då det ofta är oklart vad som egentligen menas. Var går gränsen? Menar man bara penetrerande sex med en man? Vad gäller smeksex?

Ofta hamnar "mödomshinnan" i fokus i dessa diskussioner. Mödomshinnan, eller slidkransen som RFSU kallar den, och frågor kring detta, kan du läsa mer om under Kropp och kön.

Vad säger lagen?

Kontroll, övervakning och påverkan av det här slaget kan kallas för frihetsberövande, tvång, hot, ofredande eller misshandel och är brottsliga handlingar.

Vart kan jag vända mig?

Har du eller någon du känner blivit kränkt eler hotad kan du anmäla det hos polisen. Du kan också ta kontakt med socialtjänsten eller en tjej- eller kvinnojour.

Om du som är barn har blivit tvingad att att till exempel övervaka ett syskon så kan du också ta kontakt med Rädda Barnen, Barnombudsmannen eller BRIS.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Våld och övergrepp

Bild på en man i en säng

Fler män anmäler våldtäkt

Metro rapporterar att 132 vuxna män anmälde att de utsatts för övergrepp under 2012. Här hittar du en lista på olika ställen att vända sig till om du blivit utsatt.

Läs mer
 

Många ringer hjälplinjen som ska förhindra övergrepp

Man med mobil

En kan inte sluta kolla på porr, någon tänder på barn och någon annan köper sex. I mars öppnade PrevenTell, Sveriges första hjälplinje för personer som upplever att de inte kan kontrollera sin sexualitet.

Men går det att förhindra övergrepp över telefon?

- Absolut, säger Katarina Öberg, psykolog och klinisk sexolog.

Gå till preventell.se (extern webbplats)
 
banner frågelådan
 

Oschysst behandlad på internet?

Bild från webbplatsen

Kränkt.se är en webbplats för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet. Här får du enkla och kortfattade råd om hur vad du kan göra för att lösa problemet.

Banner för RFSU-kliniken
 

Hitta rätt