Almedalen 2016

Publicerad 2016-06-27 | Uppdaterad 2017-06-20

Politik för verklighetens familjer!

Familjer ser väldigt olika ut! De kan bestå av en eller flera vuxna, de kan innehålla ett, flera eller inga barn. Barn kan växa upp med en eller flera föräldrar och kan ha nära relationer till flera andra vuxna. Familjebildning kan ske tidigt eller sent i livet, eller flera gånger om. Dagens familjepolitik bygger i grunden på ålderdomliga värderingar och har blivit lappad och lagad för många gånger och lagstiftningen sätter käppar i hjulen för många. RFSU vill därför att familjepolitiken görs om från grunden och anpassas till hur verklighetens familjer faktiskt ser ut.

 För RFSU handlar familjepolitik bland annat om:

  • Billiga preventivmedel. Vi vill att ungdomar ska kunna välja bland alla receptbelagda preventivmedel till subventionerat pris för att få det preventivmedel som passar dem bäst och på så vis kunna välja när och om de vill skaffa barn.
  • Fler föräldrar. Vi vill att det ska vara möjligt att vara fler än två vårdnadshavare till ett barn.
  • Rätt till sina föräldrar. Idag får inte barn till gifta, samkönade par per automatik sina föräldrar rättsligt erkända, till skillnad mot olikkönade, gifta par.
  • Satsa på ofrivilligt barnlösa. Vården för ofrivilligt barnlösa måste förbättras så att den är lika bra i hela landet och t.ex. omfatta även syskonförsök. RFSU anser att tillgången till sperma- och ägg måste öka och att det ska bli tillåtet med embryodonation.
  • Dela föräldradagarna lika. Alla vuxna som blir föräldrar ska ha samma ansvar och rättigheter. Vi vill att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det ska också vara möjligt att ge föräldrapenning till andra vuxna som står barnet nära.
  • Könsneutral föräldskaskapslagstiftning. En könsneutral föräldraskapslagstiftning skulle både vara inkluderande och förenkla juridiken avsevärt.
  • Rätt att vara frivillig barnlös. De som väljer frivillig barnlöshet ska inte ifrågasättas i sitt val.

Vad tycker du? Hör av dig till oss via sociala medier! #fampol

HUR SÅG RFSU:S NÄRVARO UT I ALMEDALEN 2016? KOLLA IN VÅRT FACEBOOKALBUM HÄR!

 

Vårt program

Ladda ner som pdf

Läs mer
 

Boka våra talespersoner!

RFSU kommer att ha flera talespersoner på plats i Almedalen. Kontakta oss gärna om du vill boka in oss till panelsamtal, seminarier eller...

Läs mer
 

Seminarier under Almedalsveckan 2016

Onsdagen 6/6 på Joda Bar och Kök

Skeppsbron 24, 621 56 Visby

Nyfiken på hur det såg ut i Almedalen i år? Se RFSU:s matiga Facebookalbum här.

Frukostseminarium kl 08:15 - 09:00 (frukost kl 07:45)


Straffa inte barnet som kommit till genom surrogatarrangemang


En grundläggande ansats gällande barns rättigheter är att barn aldrig ska straffas för föräldrars beslut, men i praktiken blir det konsekvensen av statliga utredningen Olika vägar till föräldraskap. Vi undrar: kan detta vara förenligt med principen om barnets bästa i främsta rummet?


Deltagare: Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU, Shanti Ingeström, utredare (Barnombudsmannen). Moderator Sara Bäckström, sakkunnig (RFSU)


Förmiddagsseminarium kl 10:00 - 11:00


Högerextremism och nationalism i Europa – hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter?


Aborträtten, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts högljutt idag. Det gäller inte minst av religiösa, nationella och högerextrema rörelser i Europa. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?


Deltagare: Mats Wingborg, journalist och författare, Kristina Ljungros, förbundsordförande (RFSU). Moderator: Johanna Palmström, journalist


Lunchseminarium kl 12:00 - 13:00 (lunch kl 11:30)


Framtidens familjepolitik – hur kan en familj se ut och hur styr politiken?


Partisekreterarna grillas i brännande familjepolitiska frågor. Vad tycker C om värdgraviditet? Tycker M att barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två och vad säger V om att ge föräldradagar till icke-vårdnadshavare? Vad anser S om stjärnfamiljer?


Deltagare: Carin Jämtin, partisekreterare (Socialdemokraterna), Tomas Tobé, partisekreterare (Moderaterna), Michael Arthursson, partisekreterare (Centerpartiet), Maria Arnholm, partisekreterare (Liberalerna), Karin Rågsjö, socialpolitisk talesperson (Vänsterpartiet), Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (Kristdemokraterna), Amanda Lind, partisekreterare (Miljöpartiet). Moderator: Kristina Ljungros förbundsordförande (RFSU)


Eftermiddagsseminarium kl 13:20-13:40


Heta sexualpolitiska frågor med Gabriel Wikström


I mars gjorde  sjukvårds- och folkhälsoministern Gabriel Wikström internationell succé med sin tweet om att ett aktivt sexliv är bra för välbefinnandet och därmed för folkhälsan. Men vad kan politiken göra för att fler ska kunna njuta av sitt sexliv? Och vad vill Gabriel Wikström med sexualpolitiken?


Deltagare: Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (Socialdemokraterna). Moderator: Kristina Ljungros, förbundsordförande (RFSU)


Eftermiddagsseminarium kl 13:45-14:45 (fika kl 13:40)


Innovation - så når vi de globala preventivmedelsmålen


225 miljoner kvinnor som vill kunna kontrollera sin egen fertilitet saknar tillgång till preventivmedel. Det globala partnerskapet Family Planning 2020 har satt upp ett mål om alla ska ha tillgång till preventivmedel. Hur kan Sverige bidra med sin expertis och innovationskraft?


Deltagare: Ulrika Modéer, statssekreterare (Utrikesdepartementet), Joachim Beijmo, kommunikationschef (Sida), Kristina Gemzell-Danielsson, professor (Karolinska Institutet), Magnus Magnusson, head, donor government relations, Nordics and the Netherlands (Bill & Melinda Gates Foundation). Moderator: Maria Andersson, generalsekreterare (RFSU)

 

Eftermiddagsseminarium kl 15:00 - 16:00


Är föräldraförsäkringen anpassad för verklighetens familjer?


Mycket har hänt sen den senaste föräldraförsäkringen klubbades igenom 1974. Familjer, arbete och fritid har utvecklats och ser idag annorlunda ut än då. Gynnar föräldraförsäkringen jämställdheten? Hur är den anpassad till stjärnfamiljer? Hur påverkas barnen?


Deltagare: Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (Socialdemokraterna), Tina Ghasemi, familjepolitisk talesperson (Moderaterna) med inspel av Tobias Baudin, förbundsordförande (Kommunal), Gudryn Schyman, partiledare (F!), Catarina Danso, generalsekreterare (Sveriges Makalösa Föräldrar) och Frida Sandegård, förbundsordförande (RFSL). Moderator: Kristina Ljungros, förbundsordförande (RFSU)


Ottars sexualpolitiska mingel och debatt kl 16:30 - 18:00 (mingelmat kl 16:30)

För femte året i rad bjuder tidskriften Ottar in till sexualpolitisk debatt och mingel.


Vad skulle en samtyckeslag förändra, blir det fler fällande domar eller är det en attitydförändrande lag?


Deltagare: Ida Östensson, grundare fatta (Fatta), Nina Rung, kriminolog (Huskurage). Moderatorer: Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist, chefredaktörer (Ottar)Obs! Samtliga seminarier har hörslinga och teckentolk. Ingång via bakgården.

 

Hitta rätt