Fredrik Reinfeldt (m) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-04 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Fredrik ReinfeldtFredrik Reinfeldt svarar: Vi ser det som viktigt att landstingen har tillräckliga resurser för att tillgodose behov av medicinska aborter. Därför satsar vi 10 miljarder kronor mer än regeringen på vård och omsorg de kommande tre åren. Det lägger grund för att vården ska ha de resurser som krävs för att kunna erbjuda alla vård efter behov. Minst lika viktigt är samtidigt att förändra och förbättra sjukvårdens organisation så att köer och flaskhalsar inte uppstår. Aborter är sedan också en patientsäkerhetsfråga. Därför krävs också att större krav ställs på att vården verkligen ges med patientens bästa för ögonen och det gäller inte minst vid aborter.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Fredrik Reinfeldt svarar: Vi kommer att kvalitetssäkra lärarutbildningen. Den ska ge de kunskaper som krävs för att klara läraryrket. Vi vill skärpa kvalitetsgranskningen av utbildningen och göra det möjligt för Högskoleverket att dra in examensrätten för ett lärosäte om inte utbildningen håller kraven. Vi skärper samtidigt kraven på att skolor använder behöriga lärare för undervisningen. Det ska inte bara krävas lärarutbildning utan också utbildning just i de ämnen och för del skolår som undervisningen avser. Den som inte är behörig ska inte kunna tillsvidareanställas. Allt detta är viktigt för att de som ska undervisa om sex och samlevnad i skolan verkligen har kunskaper om detta.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Fredrik Reinfeldt svarar: Ytterst är även detta en resursfråga inom sjukvården. Våra förslag till satsningar på vården och psykiatrin skulle också kunna öppna för att lösa många av de problem som finns inom området i dag. Vi vill under den kommande tioårsperioden skjuta till 5 miljarder kronor för att förbättra psykiatrin. Resurserna ska förstärka hela vårdkedjan, från primärvården till den regelrätta psykiatriska vården. Vi vill också att psykiska problem eller sjukdomar ska omfattas av vårt förslag till vårdgaranti. Allt detta är förslag som skulle öppna för att stärka den sexologiska vården.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Fredrik Reinfeldt svarar: En upprustning av rättsväsendet är en av våra prioriterade frågor inför höstens val. Att polis, domstolar och kriminalvård ges möjlighet att bekämpa brott är en av de kanske viktigaste åtgärderna för att komma åt även det sexuella våldet eller de som våldför sig på sin partner. Vårt mål är en nolltolerans mot våld och brott. Vi tror därtill att vi måste få bättre insikt om att förhållanden eller familjebildningar inte längre ser så enhetliga ut som vi en gång trodde. Det kräver att vi skaffar oss en ny syn på hur vi arbetar med den här typen av övergrepp eller våld. Här är stöd till både mans- och kvinnojourer viktigt, liksom att det finns kompetens att kunna hantera problemen inom både rättsväsendet och sociala myndigheter. Vi sätter det framför utbyggda bidragssystem för de som tjänar mest.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Fredrik Reinfeldt svarar: Vi vill att det centrala syftet med det svenska biståndet ska vara att stödja rättstaten, respekten för de mänskliga rättigheterna och utvecklingen av demokrati samt marknadsekonomi. Det lägger grund för att vi bättre ska kunna bekämpa förtryck och ge människor i våra fattigare länder rätten till sina egna livsval. Därtill vill vi att biståndet bättre fokuserar på att bekämpa sjukdomar som hiv/aids, vilket är en allvarlig grogrund för både fattigdom och utsatthet. Vi tror däremot inte på att planmässigt binda särskilda procentsatser av det svenska biståndet på det sätt som föreslås, utan vill att biståndsresurserna alltid ska gå dit där de gör störst nytta.

Foto: Peter Knutson

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt