Margó Ingvardsson (vd) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-07 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Margó Ingvardsson svarar: Vänsterdemokraternas kommer att helhjärtat verka för vår nuvarande abortlagstiftning och avvisa alla försök till inskränkningar. Möjligheten till medicinsk abort är ett viktigt framsteg för att minska riskerna vid abort och även avdramatisera aborten. Förslaget att låta barnmorskor ta ett större ansvar vid de medicinska aborterna är intressant och hittills det enda förslaget som syftar till att minska väntetiderna. Vänsterdemokraterna är berett att diskutera alla förslag som underlättar för kvinnor att välja abortmetod.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Margó Ingvardsson svarar: Trots att vi i Sverige haft obligatorisk sexualundervisning i skolan i drygt 50 år är det fortfarande stora kvalitets- och kvantitetsskillnader i landets skolor. Det finns också skäl att misstänka att införandet av religiösa skolor medfört att dessa barn inte får den sexualundervisning som de har rätt till. För att höja kvaliteten på sexual- och samlevnadsundervisningen är det nödvändigt att detta ämne är obligatoriskt på lärarhögskolorna.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Margó Ingvardsson svarar: Tillgång till sexologiska mottagningar bör vara en integrerad del i hälso- och sjukvården. Det är säkert inte ovanligt att man inte vill tala om sexualitet med sin husläkare. Kvinnor över 50 år som inte har tillgång till en ”egen” gynekolog som man känner förtroende för, har idag ingenstans att vända sig med frågor om sin sexualitet.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Margó Ingvardsson svarar: Vänsterdemokraterna vill verka för att det i alla kommuner skall finnas tillgång till skyddat boende för hotade kvinnor. Vänsterdemokraterna avvisar inte ideellt arbete, men denna viktiga verksamhet får inte vara helt beroende av ideella krafter. Skydd och hjälp till utsatta flickor och kvinnor skall finansieras offentligt men kan drivas av olika aktörer.

RFSU kräver: 10 procemt av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Margó Ingvardsson svarar: Vänsterdemokraternas vision är världsmedborgarskap där nationalstater inte sätter upp hinder för beslut som gynnar mänskligheten, till exempel rätten till preventivmedel, sexualundervisning och säkra aborter. Vänsterdemokraterna ser idag de religiösa krafter som motarbetar dessa mänskliga rättigheter som ett hot mot demokratin, frihet och social utveckling. Vänsterdemokraterna vill mäta det svenska biståndet i mer kvalitativa termer än kvantitativa.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt