Maria Wetterstrand (mp) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-04 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Maria WetterstrandMaria Wetterstrand svarar: Miljöpartiet har diskuterat att ge barnmorskor förskrivningsrätt på abort-piller och möjlighet att göra ultraljud. Kirurgiska aborter orsakar mer lidande för kvinnan, bidrar till fler komplikationer och är dyrare för samhället. Det är viktigt att väntetiden mellan beslut och utförande blir så kort som möjligt.

För att barnmorskorna ska kunna ta över den ultraljudsundersökning som föregår aborten krävs att detta moment förs in i deras utbildning. En annan möjlighet är att barnmorskor ska kunna vidareutbilda sig efter hand.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Maria Wetterstrand svarar: Skolornas sexualundervisning är ett oersättligt komplement till den massiva mediala strömmen av sexuell information. Antagligen är dagens sexualupplysare i ett bättre läge än när Elise Ottesen Jensen startade sin verksamhet, men på sätt och vis står de också inför en större utmaning. Sexualitet exponeras och exploateras överallt i det offentliga rummet samtidigt som det är omgärdat av tabun, skam, diskriminering och trånga normer. Miljöpartiet driver att alla blivande lärare ska få högre kompetens på hbt-området.

RFSU kräver: Säkra tillgången till sexologiska mottagningar

Maria Wetterstrand svarar: Miljöpartiet driver att ungdomsmottagningar ska finnas i varje kommun, de ska vara gratis och både tjejer och killar ska känna sig välkomna. Väntetider på över en månad på sexualmottagningar är inte acceptabelt. Barn som har blivit utsatta för övergrepp behöver få snabb och adekvat vård i högre grad än idag. Vuxna som har begått eller tror att de är på väg att begå övergrepp behöver någonstans att vända sig.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer.

Maria Wetterstrand svarar: Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas på en strukturell nivå samtidigt som man ger de individuella offren och förövarna adekvat hjälp. Miljöpartiet vill att personer som döms för misshandel av sin partner ska kunna tvingas till vård, inte bara erbjudas den. För att förebygga mäns våld mot kvinnor vill vi bygga upp kriscentra för män och professionella mansmottagningar i hela landet. Inom ramen för vår hbt-politik driver vi också ett synliggörande av våld i samkönade relationer genom fortbildning och kompetenshöjning inom polisen och rättsväsendet.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Maria Wetterstrand svarar: Idag är en del bistånd kopplat till jämställdhet, vilket i praktiken många gånger innebär sexuell frihet och reproduktiv hälsa. Miljöpartiet driver att bistånd även ska kunna villkoras med ökade rättigheter och friheter för hbt-personer. För att öka den sexuella och reproduktiva hälsan ska Sverige i första hand höja sitt bistånd till två procent, en förändring som skulle påverka många kvinnors situation. Sverige ska stärka och utveckla sin position som ett föregångsland inom jämställdhetsrelaterat bistånd. Det viktigaste i nuläget är att få andra rika länder att höja sitt bistånd.

Foto: Dennis Blomberg

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt