Maud Olofsson (c) om RFSU:s valkrav

Publicerad 2006-07-08 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU kräver: Säkra rätten att välja medicinsk abort

Bild på Maud OlofssonMaud Olofsson svarar: Möjligheten till abort är central för kvinnans rätt till sin egen kropp. Vi ställer oss positiva till att öka barnmorskors befogenheter så att de kan handlägga medicinska aborter och därmed bidra till att korta vårdköerna.

RFSU kräver: Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarhögskolorna

Maud Olofsson svarar: Sex- och samlevnadsundervisningen är viktig och vi i Centerpartiet är angelägen att den utvecklas, bland annat så att den ger bättre kunskaper om relationer, jämställdhet och sexuellt likaberättigande både mellan könen och för hbt-personer*.

Det finns många andra ämnen – till exempel jämställdhet, entreprenörskap med mera – som är lika viktiga. Men att göra samtliga dessa obligatoriska för alla lärare skulle förlänga utbildningstiden på ett oacceptabelt sätt. Däremot bör skolorna och Skolverket ställa högre krav på ansvariga lärares kompetens i dessa ämnen.

RFSU kräver: Säkra tillgången på sexologiska mottagningar

Maud Olofsson svarar: Vi instämmer i beskrivning av läget och att det är viktigt att sexologiska kliniker med rimlig tillgänglighet finns i alla delar av landet. Vi har i riksdagen lagt förslag om en skärpt vårdgaranti som bland annat innebär rätt för patienten till undersökning eller utredning hos specialist inom en månad. Annars ska man ha rätt att vända sig till privat vårdgivare eller till annat landsting, med resa och omkostnader betalda.

Vi är inte beredda att utvidga läkemedelssubventionen. Det skulle föra med sig stora kostnader och i praktiken bli mycket svårt att dra gränsen för vilka personer som skulle omfattas.

RFSU kräver: Ta ansvar för att bekämpa våld i nära relationer

Maud Olofsson svarar: Våld i nära relationer och sexualiserat våld måste både förebyggas, bekämpas och behandlas. De drabbade måste få ett starkt socialt och rättsligt stöd. Centerpartiet vill stärka polisen och rättsväsendet för att snabbt kunna ingripa mot våld, förbättra kvaliteten på utredningarna och korta köerna till domstol. Vi föreslår också att psykiatrin får ytterligare 5 miljarder under de kommande tio åren. Det är viktigt för att hjälpa brottsoffer och ge behandling till förövare. Centerpartiet har även föreslagit ökade anslag till kvinnojourerna.

RFSU kräver: 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Maud Olofsson svarar: Det patriarkala förtrycket i många u-länder medför obeskrivligt lidande. Det handlar om kränkningar, våld, maktlöshet, fördjupad fattigdom och snabb spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Centerpartiet har länge drivit att biståndet måste få tydligare fokus på att förbättra kvinnors ställning samt stärka lokalsamhället och undertryckta grupper (till exempel hbt-personer). Eftersom det sexuella, det rättsliga och ekonomiska förtrycket av kvinnor hänger ihop vill vi inte spika fast RFSU:s procenttal, men vi är 110 procent överens om inriktningen.

Maud Olofsson om sexualpolitik

Min dröm är ett samhälle där alla människor respekteras och har makt över sina liv – oavsett om de är män eller kvinnor, hetero eller homo. När kroppen och sexualiteten kränks så kränks också den personliga värdigheten. Då förstörs också våra drömmar och vårt livsmod. Glädjens, frihetens och kreativitetens grunder sprängs.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är helt central för ett samhälle där kroppen och sexualiteten respekteras. Jämställdheten måste finnas både på jobbet och krogen. Men den är kanske ändå viktigare i den privata sfären, i köket och i hushållsplaneringen.

Jag har föreslagit en rad konkreta politiska åtgärder för att både förebygga, stödja, straffa och vårda. Men det räcker aldrig med politiker, poliser och psykiatriker. Det kräver också att vi som medmänniskor ställer upp, rannsakar våra egna värderingar, ingriper när vi ser övergrepp och stödjer de som drabbas.

* homo-, bi-, och transpersoner.

Foto: Erik Bratthall

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt