10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa

Publicerad 2007-07-13 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

Bild på Lars OhlyVi ser i dag en global kraftmätning om kvinnors rätt till sin kropp, rätten till sexualupplysning och rätten till en sexualitet på egna villkor. De sexualkonservativa krafterna, uppbackade av katolska kyrkan och USA, driver i dag ett allt intensivare arbete mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till sina kroppar. Sakta förskjuts fokus i arbetet mot spridning av hiv/aids från preventivmedel och säker sex till avhållsamhet. Sexualupplysning och informationsspridning begränsas eller avskaffas. Minst 120 miljoner kvinnor i världen saknar möjlighet att använda preventivmedel eller annan familjeplanering. Och varje dag dör ca 200 kvinnor och flickor som ett resultat av osäkra aborter.

Kunskap om och tillgång till preventivmedel, sexualupplysning och säkra aborter är livsavgörande för världens kvinnor. Det får inte hindras av de reaktionära krafter som i allt högre grad har präglat debatten och påverkat arbetet för abort under de senaste åren. Vi har sett det även i Sverige där svenska abortmotståndare nu vädrar morgonluft, vars moralism tydligt skuldbelägger kvinnor.

Det faktum att så många av världens kvinnor inte har möjlighet att bestämma om och när de vill föda barn utgör ett konkret hinder för deras deltagande i arbetslivet och deras möjlighet att vara politiskt aktiva. En grundläggande förutsättning för demokrati, fattigdomsbekämpning och jämställdhet är att kvinnor har makten och rätten att bestämma över sina kroppar och sin sexualitet.

Rätten till abort är en fråga om mänskliga rättigheter. Det slås fast i FN-dokument från 1994, som både Sverige och EU har anslutit sig till. Vänsterpartiet menar att vi har ett ansvar gentemot de kvinnor i andra länder som förvägras sina mänskliga rättigheter. Sverige måste med allt högre röst driva frågan om kvinnors rätt till sexuellt självbestämmande och reproduktiv hälsa inom såväl EU som FN, där frågorna tyvärr motverkas konstant. Sverige är ett av de länder som tydligast har lyft fram dessa frågor i vårt utvecklingssamarbete. Om vi slutar föra kampen för rätten till abort är risken överhängande att ingen annan tar över.

Jag och vänsterpartiet anser också att det svenska biståndet ytterligare måste användas för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Sekulära, icke villkorade biståndsinsatser minskar beroendet av religiösa krafter. Vi vill stärka målen i det undertecknade dokumentet ICPD Programme of action och ge detta ökad uppmärksamhet i biståndsarbetet. Målet måste vara att 10 procent av biståndet går till sexuell och reproduktiv hälsa.

Lars Ohly
Partiledare (v)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt