EU stärker kvinnors rättigheter

Publicerad 2007-07-08 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

Bild på Annika QarlssonDebatten om abort är intensivare än på länge. Centerpartiet står helhjärtat upp för kvinnors rätt till abort men också för ett bra preventivt arbete. För det första så måste det finnas ett förebyggande arbetet i form av tillgång till preventivmedel och sexualupplysning. För det andra att ge dem som blivit oönskat gravida det stöd och den vård som de behöver för att fatta beslut om hur de ska gå vidare. För det tredje se till att de som landar i beslutet att avbryta en oönskad graviditet ska få tillgång till säker abort med den metod som de själva önskar. Dessa tre åtgärder borde vara självklara för alla – alltid, men så är tyvärr inte fallet.

Den Europeiska unionen är ett viktigt verktyg för att skapa en liberalare abortlagstiftning. År 2002 antog EU-parlamentet en resolution där medlemsländerna uppmanas att öka tillgången på säkra och legala aborter. I rapporten framgår också att kvinnor som genomgått en illegal abort inte borde bestraffas. Fina ord, men i verkliga livet återstår mycket arbete, flera europeiska länder har en abortlagstiftning som inte hör hemma på 2000-talet.

De allra flesta av EU: s medlemsländer har principen om fri abort inskrivet i sitt lands lagar, med det finns undantag. Malta, Polen och Irland har en mycket restriktiv lagstiftning. Även i Slovakien och Litauen nekas allt fler kvinnor abort.

När den polska kvinnan Alicja Tysiac blev gravid, ansökte hon om att få göra abort. Alicja led av en ögonsjukdom som kunde göra henne blind vid förlossningen. Trots uppenbara medicinska skäl nekades hon först. Processen förhalades och när ett positivt besked äntligen kom hade 12-veckorsgränsen redan passerats. Alicja födde sitt barn och är idag kraftigt synskadad och registrerad som funktionshindrad.

Alicja drev fallet till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR. Med hänvisning till artikel 8 i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter fick hon rätt och tilldömdes ett skadestånd på 25 000 euro. Domen tvingar dessutom den polska regeringen att införa en möjlighet för kvinnor att överklaga ett avslag på ansökan om abort.

Domen är ett litet steg i rätt riktning. Propositionen om utländska kvinnors möjlighet att göra abort i Sverige, som nyligen landade på riksdagens bord, är ett annat steg. EU:s lagar om rätt till vård utomlands och om fri rörlighet för personer är en annan pusselbit som verkar i rätt riktning. Det öppnar möjligheten för kvinnor till abort i andra länder och på sikt även förändrad syn i de länder där förbud fortfarande råder.

Vi måste använda oss av EU:s möjligheter att förändra både den europeiska och den globala synen på abort. För var sjätte minut dör en kvinna till följd av illegala aborter. Valet för de allra flesta kvinnorna står nämligen inte mellan abort eller ej – det står mellan legal eller illegal abort och mellan ett säkert eller osäkert ingrepp. I kampen för kvinnors rätt att bestämma över hela sin kropp, även livmodern, är EU ett viktigt verktyg.

Annika Qarlsson
Riksdagsledamot (c)
Ordförande för Centerkvinnorna

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt