Makten över kvinnans kropp

Publicerad 2007-08-09 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

Bild på Veronica Palm.En kvinnas rätt till sin egen kropp är grunden för hennes frihet. Rätten att välja när och med vem man har sex, rätten att planera när man vill ha barn och rätten till abort ger makt att bestämma över sitt eget liv. Just detta att kvinnans makt över sin kropp ger henne makt över sin egen framtid hetsar de moralkonservativa grupperna i världen.

Konsekvenserna är fruktansvärda. En halv miljon kvinnor dör varje år av skador i samband med graviditet, osäkra aborter och barnafödande. Varje år genomförs 20 miljoner osäkra aborter. Främst är det fattiga kvinnor i fattiga länder som dör. Ofta lever de i samhällen där information om, och tillgång till, familjeplanering och abort saknas.

FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 var en viktig milstolpe för kvinnors rätt till sin egen kropp Aldrig tidigare har det gjorts så kraftfulla uttalanden om kvinnans rätt till sin egen kropp. I dag ifrågasätts de slutsatser som det internationella samfundet enades kring då. Situationen förvärras av Bush-administrationens biståndsbojkott mot organisationer som informerar om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter eller som utför och ger information om abort.

De moralkonservativa krafterna i Europa är också på frammarsch. Vid en omröstning för några år sedan i Europaparlamentet vägrade den konservativa gruppen, med svenska moderater och kristdemokrater, ställa sig bakom parlamentets uttalande att kvinnor i nödsituationer måste ha möjlighet till avkriminaliserade och medicinskt trygga aborter. Moderaterna röstade också emot att EU ska genomföra informations- och rådgivningskampanjer i utvecklingsländerna.

Vi har i Sverige länge betraktat abortfrågan som avgjord. En strid som kvinnor före mig tog och en rättighet som vi yngre kvinnor lugnt kan lita på. Men också i Sverige höjs röster mot kvinnors rätt till sin egen kropp. På kristdemokraternas nyligen avslutade riksmöte var det en av de hetaste frågorna. Det skrämmer mig att den svenska regeringen består av ett moralkonservativt parti där föraktet mot kvinnans rättigheter är så djupt rotat.

Jag vill att svensk politik driver kvinnors rättigheter – inte bara i Sverige utan självklart också i EU och i globalt perspektiv. EU måste fortsätta ge bistånd som ger människor möjlighet att skydda sig mot oönskade graviditeter, hiv/aids och andra könssjukdomar. Jag vill också att EU fortsätter att stå upp för alla kvinnors rätt till sin egen kropp genom att värna rätten till fri abort. Alla människor har rätt att veta hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter och sjukdomar. Den socialdemokratiska regeringen drev aktivt frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter internationellt, inte minst i FN. Det är en viktig del av vår bistånds- och utvecklingspolitik.

Abortfrågan handlar ytterst om makten över kvinnors kroppar. Att förbjuda aborter, och därmed tvinga kvinnor till farliga illegala aborter, är ytterst ett uttryck för könsrelaterat våld. I en värld där kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter måste aborten vara fri. Där måste varje kvinna ha makten att bestämma över sin egen kropp. Striden är långtifrån vunnen. Kampen för kvinnans självklara rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp måste gå vidare, både internationellt och här hemma.

Veronica Palm,
riksdagsledamot (s)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt