Sexuell och reproduktiv hälsa lika viktigt som järnvägar

Publicerad 2007-07-11 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

Bild på Maria WetterstrandTrygg sexualitet som är fri från fördomar, tvång, våld och diskriminering är viktig för att människor skall må bra. Synen på sexualiteten i samhället betyder mycket och avgör om t ex homo- eller bisexuella utsätts för fördomar och diskriminering, med ohälsa som följd. Den är också viktig för kvinnors hälsa eftersom en förnedrande syn på kvinnors sexualitet leder till tvång och våld, och därmed ohälsa. Rådgivning om preventivmedel och om hur man förebygger sexuellt överförbara sjukdomar bör vara lättillgänglig och vända sig till både män, kvinnor, pojkar och flickor. Rätten till abort är en grundsten i ett jämställt och hälsofrämjande samhälle. I länder där abort inte är tillåtet dör många kvinnor i onödan pga komplikationer efter osäkra aborter. I vissa länder är abort inte ens tillåtet vid våldtäkt eller incest. Ändå utförs varje år ca tjugo miljoner osäkra aborter i världen.

Folkhälsoforskningen visar tydligt att självständiga kvinnor med utbildning och kunskap gynnar hela samhällens utveckling. Forskaren Jack Caldwell har testat vad kvinnors utbildning betyder för hälsan. Han fann inte oväntat att ju fattigare land, desto högre spädbarnsdödlighet. Sedan tittade han på undantagen. Den variabel som bäst förutsade låg spädbarnsdödlighet var kvinnornas utbildningsnivå. I Keralaområdet i Indien har man både låg spädbarnsdödlighet och låg dödlighet för vuxna – mycket lägre än resten av Indien. Utbildningen av kvinnorna kan vara en viktig orsak, men det kanske också visar att man sätter högt värde på kvinnorna. Med andra ord, ett samhälle som investerar socialt i kvinnor lika väl som i män är ett samhälle med starkare sammanhållning.

Bild på Gunvor ErikssonDet är bedrövligt att vissa länder tex USA kopplar sitt bistånd till att organisationer ska predika avhållsamhet som strategi för effektivt hejda HIV. Att mäktiga länder använder sitt biståndsgivande för att utöva utpressning mot aborter och kondomanvändning är oacceptabelt. Detta ideologiskt styrda bistånd hindrar effektivt HIV/AIDS förebyggande arbete och sätter miljontals människors liv på spel.

Sverige har haft en hög profil i frågor som rör sexuell hälsa och sexuella rättigheter, bland annat som näst största givare till FN:s familjeplaneringsorgan UNFPA. Den backlash som sker på området nu behöver motverkas. Miljöpartiet har i riksdagen motionerat om att regeringen därför bör högprioritera detta område för svenskt agerande i globala fora under de kommande åren.

Utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är lika viktiga för ett lands utveckling som att bygga järnvägar. Rätt till saklig sexualkunskap oavsett sexuell läggning, sexuell identitet eller könsuttryck, är en betydelsefull pusselbit för att främja sexuell och reproduktiv hälsa.

Europakonventionen om mänskliga rättigheter antogs 1953, den amerikanska började gälla 1978 och den afrikanska 1986. Där anges att hälsa är en mänsklig rättighet. Trots det så har inte alla länder, vare sig i Europa eller i andra delar av världen, som ratificerat FN-konventionen sett till att säkra aborter blir tillgängliga. Säkra aborter måste bli tillgängliga för alla, oavsett vilket land man bor i.

Maria Wetterstrand (översta bilden)
Gunvor G Ericsson (nedre bilden)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt