Sverige snart vunnet – fri och säker abort världen över härnäst

Publicerad 2007-07-14 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

Bild på Birgitta OhlsonNär George W Bush satte munkavel på organisationer som får amerikanska biståndspengar, så genomfördes 20 miljoner osäkra aborter varje år. Då förra påven Paulus II helgonförklarade Gianna Beretta Molla, en kvinna som vägrar göra abort för sin egen hälsas skull och avled som följd, så skövlade hans moral hundratals kvinnoliv samma dag. Och när fler än 100 miljoner kvinnor i världen önskar längre tid mellan graviditeter, men saknar redskap att uppnå detta, så motionerar riksdagsledamöter i Sverige varje år om begränsningar i abortlagstiftningen. Som liberal och feminist har det alltid varit viktigt att ta ställning – abort är en rättighet som grundar sig på rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och njutning och rätten till en god hälsa samt rätten att bestämma över hur stor familj en kvinna vill ha. Abort är en rättighet och ingen välfärdsfråga. Detta gäller detta oavsett om en kvinna bor i Tensta, Teheran eller Texas.

Snart kommer utländska kvinnor ska ha rätt att komma till Sverige för att få en abort. Men vi får inte nöja oss. Världens kvinnor kommer inte ha möjlighet att vallfärda till Sverige och än idag är abort förbjudet på många håll också i Europa, 20 miljoner osäkra aborter genomförs varje år, 70 000 kvinnor dör varje år på grund av illegala aborter.

I internationella och EU-sammanhang anses abortfrågan ofta för kontroversiell och för privat för att prioriteras i den politiska agendan. Återigen anses abortfrågan vara en hälsofråga, inte rättighetsfrågan och därigenom ingen gemensam angelägenhet, trots att i både Kairodeklarationen och Pekingdokumentet från kvinnokonferensen 1995 pratar tydligt om kvinnors reproduktiva rättigheter och trots att EU idag vilar på respekten för mänskliga rättigheter.

I grunden handlar abortmotståndet om samhällets behov av att kontrollera kvinnans sexualitet – och att binda henne vid ett barn. Det handlar inte enbart om fattigdom. Fattigdomen minskar bara möjligheterna att utföra en säker abort. Abortmotståndet är strukturellt, och hänger samman med föreställningen att kvinnan inte själv ska ha makten att styra över sin sexualitet.

Folkpartiet vill:

  • Nuvarande abortlagstifning är bra och ska behållas.
  • Inga sänkningar av abortgränsen.
  • Det är en politiskt prioriterad fråga i utrikespolitiken att alla kvinnor världen över ska ha rätten till fria, lagliga och säkra aborter.
  • Sexuell och reproduktiv hälsa ska vara en prioriterad del av svenskt bistånd.
  • Antalet oönskade graviditeter bör minska bland annat genom mer och bättre information och sex- och samlevnadsundervisning.
  • Alla ska frivilligt erbjudas kuratorsamtal både före och efter abort.
  • Utländska kvinnor ska ha rätt att göra abort i Sverige.

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt