Verka för ett Europa där rätten till abort är en självklarhet

Publicerad 2007-07-12 | Uppdaterad 2010-01-03

Kommentera | 0 kommentarer

Bld på Ewa BjörlingSedan andra halvan av 1900-talet har många kvinnor haft möjlighet att kontrollera sin fertilitet via preventivmedel och abort. Utan dessa verktyg kan inte kvinnor uppnå självständighet i förhållande till män och familj. Trots detta saknar kvinnor fortfarande rätten till medicinskt säkra och lagligt aborter i flera europeiska länder. Denna restriktiva abortpolitik har fått till följd att ca 800 000 illegala aborter årligen utförs i Europa. En del av dessa sker med hjälp av utbildad personal som utför ingreppen i hemlighet. Alltför många fattiga kvinnor har dock inte råd att söka sig till hemliga kliniker eller åka utomlands utan lämnas istället med det mest vidriga och farliga alternativet: att utföra aborten själv eller med hjälp av någon som saknar medicinsk utbildning. Varje år dör tusentals europeiska kvinnor till följd av sådana osäkra ingrepp och ytterligare tusentals skadas svårt. Detta är den europeiska verklighet vi lever med idag.

Det europeiska abortmotståndet kan tydligt kopplas ihop med den katolska kyrkans makt. Frågor om sexualitet och preventivmedel hänger därför samman med abortdiskussionen. Dessutom ser vi idag att fler och fler smittas av sexuellt överförda sjukdomar, inte minst HIV. Detta är mycket oroande. Kondomanvändningen måste öka, både som skydd mot sjukdomar och för att minska antalet aborter. Detta kan uppnås genom att politiska och religiösa företrädare öppnar upp för en mer tillåtande attityd gällande sex samt börjar förespråka användning av preventivmedel.

Inom EU ses abort som en hälsopolitisk fråga som därmed lämnas upp till varje medlemsland att besluta om. Givetvis skall en sådan beslutsordning respekteras men vad som också måste respekteras, och uppmärksammas, är EU:s uppgift att arbeta för jämställdhet och mot diskriminering inom unionen. EU:s jämställdhetsministrar antog 2005 en deklaration som säger att sexuella och reproduktiva rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna och att dessa rättigheter är nödvändiga för att uppnå jämställdhet.

2007 har EU utnämnt till året för lika möjligheter för alla. Om alla även skall innefatta kvinnor som lever i Irland, Polen eller Malta och om vi på riktigt skall verka för att drygt 21 000 000 kvinnliga EU-medborgare inte längre skall förvägras rätten att göra abort krävs mer än politisk retorik. Det är viktigt att Sverige och andra EU-länder med modern och sekulär abortlagstiftning driver på abortfrågan inom unionen. Regeringar med en föråldrad syn på abort diskriminerar kvinnor och de skall inte få göra det ostört! De måste hela tiden pressas av politiker liksom frivilligorganisationer. Det är inte acceptabelt att religiösa uppfattningar om vad som är rätt och fel skall tillåtas stå över moderna staters lagstiftning eller internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Vi måste tillsammans verka för ett Europa där rätten till abort är en självklarhet och där varje kvinna tillåts bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Ewa Björling (m)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt