"Vi har den största ungdomsgenerationen i mänsklighetens historia"

Publicerad 2015-07-03 | Uppdaterad 2015-07-03

Kommentera | 0 kommentarer

Hösten 2015 ska FN besluta om 17 nya hållbara utvecklingsmål, den så kallade Post 2015-agendan. Hur ska ungas sexuella och reproduktiva rättigheter lyftas i de nya milleniemålen?

”Vi har den största ungdomsgenerationen i mänsklighetens historia nu. Det här är kanske den största utmaningen vi har.”Isabella Lövin

Detta diskuterade biståndsministern Isabella Lövin tillsammans med Björn Andersson från UNFPA, Astrid Gustafsson som är LSU:s representant i FN:s generalförsamling, och Anna Johansson Dahl från YouAct (European youth network on sexual and reproductive rights). RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson ledde samtalet.

Maria Andersson inledde med att berätta om ungas brist på sexuella och reproduktiva rättigheter i världen. 39 000 flickor gifts bort varje dag. Graviditet är den näst vanligaste dödsorsaken bland flickor mellan 15-19 år, och endast 22 procent av världens unga har tillgång till preventivmedel.

– Vi har världens största ungdomsgeneration någonsin just nu och det finns en otrolig potential för utveckling om vi fokuserar på deras rättigheter, sade Maria Andersson.

Isabella Lövin menade att det finns många utmaningar kring jämställdhet och unga.

– Att unga ska bestämma över sina egna kroppar och sexualitet är ett fundament i regeringens feministiska politik. Vi har den största ungdomsgenerationen i mänsklighetens historia nu. Det här är kanske den största utmaningen vi har. I Bangladesh till exempel överväger man att sänka gränsen för äktenskap från 18 år till 16 år. I Sverige skördar vi frukterna av våra mammors och mormors kamp för jämställdhet. Vi har ett ansvar att föra det arbetet vidare i världen.

Anna Johansson Dahl från Youact var kritisk till post 2015-processen.

– Jag efterlyser ett tydligare ungdomsperspektiv i de nya hållbarhetsmålen. Begreppet "unga" benämns endast 16 gånger i texten.

Astrid Gustafsson var mer positiv och sade att det har varit en ”historiskt inkluderande process för ungdomsrörelsen”.

– Vi måste investera MED unga, inte bara FÖR dem, och göra utvecklingen tillsammans.

Biståndsminister Isabella Lövin varnade för att det sitter partier i riksdagen som inte värnar grundläggande frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Men i det svenska biståndet har vi ett starkt fokus på SRHR. Av hälsobiståndet går cirka 60 procent till sexuell och reproduktiv hälsa. Som biståndsminister kan jag dygnet runt fundera på vad som är viktigast för att nå en hållbar utveckling i världen. Och det finns ingen quick fix, allt måste göras samtidigt. El till de som inte har elektricitet, sexuell hälsa till alla, och så vidare. Vi kan inte stirra oss blinda på EN faktor utan se ett större perspektiv, därför är dessa 17 nya utvecklingsmål bra. De ska ingå i alla länders nationella handlingsplaner.

Björn Andersson från UNFPA menar att förändringen i ungdomsgenerationen händer snabbt.

– Idag sker förändring för unga fort i och med internet och ny teknik. Men vi gick igenom en annan snabb förändring på 30- och 40-talen när många kvinnor fick tillgång till mer jämställdhet, preventivmedel och kom ut i arbetslivet. Det är samma typ av utmaning. Hbt-frågan är den fråga som egentligen delar staterna mest idag, det är den stora vattendelaren, större än abortfrågan.

Det politiska motståndet mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och mot feministiska frågor är dock större jämfört med andra viktiga utvecklingsfrågor. FN är i nu slutprocessen av att besluta om de sjutton nya utvecklingsmålen, som ska tas i september. Maria Andersson frågar panelen: Hur ska regeringen säkerställa att punkter om sexuella och reproduktiva rättigheter inte lyfts ut ur agendan i sista sekunden?

– Det är bra att ni tar upp detta, för vi måste ha en beredskap för att det skapas oheliga allianser som motverkar utveckling på området, sade Isabella Lövin.

– Det blir att sätta hårt mot hårt och vi skulle aldrig gå med på nya jämställdhetsmål där inte sexuella rättigheter och hälsa ingår. Allt som nu finns med inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Post 2015-agendan ska behållas. Vi tillåter inte att något tas bort i sista sekunden. För en feministisk regering är frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) väldigt central, så det är en av våra absoluta prioriteringar i STG-processen. Det här är inte frågan om vad som står i någon paragraf, utan i framtiden ska världens beslutsfattare kunna ställas till svars för hur det verkligen ser ut, avslutar biståndsministern.

Text och bild Carolina Hemlin

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Almedalen 2015

 

"Vi har den största ungdomsgenerationen i mänsklighetens historia"

Hösten 2015 ska FN besluta om 17 nya hållbara utvecklingsmål, den så kallade Post 2015-agendan. Hur ska ungas sexuella och reproduktiva...

Bild på företrädare från ungdomsförbunden
 

Framtidens makthavare duellerade om familjepolitik

Hur ser de politiska ungdomsförbunden på frågor som värdgraviditet/surrugatmödraskap, embryodonation, gratis p-piller och aborträtten? RFSU bjöd in...

 

RFSU:s tält

Bild från RFSU:s tält 2014

Tältet är öppet måndag-torsdag, kl 10-18. Vi är på samma plats som förra året; Skeppsbron H116, mitt emot Joda bar.

 

Miniseminarier varje eftermiddag, kl 14-14.30!

 

Måndag: Sluta twittra, börja klittra
Ta en välbehövlig paus från det politiska påverkansarbetet och unna dig en stund av klittrande. Kom och få bra tips på hur du kan klittra skönt.

 

Tisdag: Kukkunskap
Visste du att utlösning och orgasm är olika saker? Det och mycket annat får du höra vid en kort lustfylld genomgång av kukens anatomi.

 

Onsdag: BDSM for dummies
En kort genomgång av vad BDSM-F för dig som inte har några kunskaper men är intresserad av att lära dig mer.

 

Torsdag: Fittfakta

Visste du att klitoris är 8-10 cm lång och det vi kan se enbart är toppen på ett isberg? Det och mycket annat får du höra vid en kort lustfylld genomgång av fittans anatomi.

 

Hitta rätt