Ensamkommande bör få sexualundervisning (Svenska Dagbladet)

Publicerad 2016-01-17 | Uppdaterad 2016-01-17

En stor del av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer kring kön och sexualitet som på många sätt skiljer sig från det svenska majoritetssamhällets. Därför behövs utbildning för dem när det gäller sex- och samlevnadsfrågor, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson i Svenska Dagbladet.

Kommentera | 4 kommentarer

Under veckan har ämnet sexuella trakasserier och övergrepp varit på allas läppar. Händelserna i Köln, Stockholm och Kalmar har upprört och uppenbarligen även förvånat en del. RFSU har arbetat länge och intensivt med att förebygga sexuella övergrepp. Vi välkomnar det stora engagemanget i frågan och hoppas att det inte försvinner när mediedebatten ebbar ut. Mycket av diskussionen har handlat om ensamkommande flyktingpojkar vilket är ett felaktigt fokus då det faktiskt döljer majoriteten av alla gärningsmän i Sverige. Däremot vill vi, när denna grupp ändå lyfts, peka på de särskilda behov som finns.

Veckans debatt har handlat om huruvida det finns en koppling mellan etnicitet och sexuella övergrepp. Det gör det inte. Sexuella övergrepp är en fråga om kön, maskulinitet och makt. Samhället – i såväl Sverige som USA eller Afghanistan – bärs upp av en norm där män som grupp har större makt och större sexuellt handlingsutrymme än kvinnor. Samtidigt skiljer samhällen sig åt när det kommer till värderingar kring kvinnors och mäns lika värde. Sverige har kommit förhållandevis långt i frågor som rör jämställdhet, ett resultat av en lång politisk kamp. Forskning visar att det finns en koppling inte bara mellan socialt utsatthet och våld, utan även mellan mäns våld och ojämställda värderingar.

Alla människor från en viss majoritetskultur delar inte samma värderingar, och individer kan inte misstänkliggöras med hänvisning till etnicitet. Däremot finns behov på gruppnivå. En stor del av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer och värderingar kring kön och sexualitet som på många sätt skiljer sig från det svenska majoritetssamhällets. Här finns särskilda utmaningar, även om gruppen är heterogen och behoven individuella.

Majoriteten av de ensamkommande ungdomarna är i övre tonåren. Många har varit på flykt under flera år innan de kom till Sverige, och en del har blivit utsatta för sexuella övergrepp under flykten. De har sällan haft möjlighet att få kunskaper om sex och samlevnad – på grund av bristande skolgång, eller att de gått i ett skolsystem som saknar sexualupplysning. Behovet av kunskap om alltifrån könssjukdomar och kondomer till aborträtt, jämställdhet, lagstiftning och hbtq-rättigheter är akut. Genom vårt arbete på hem för ensamkommande barn och inom språkintroduktion vet vi att detta efterfrågas. 

Sverige var första landet i världen med obligatorisk sexualundervisning. En undervisning som historiskt har gjort skillnad men som är lika viktig idag. RFSU har i mer än 80 år bedrivit sexualupplysning i Sverige och tillsammans med våra partners runt om i världen och vet vilken nyckel det är för att kunna prata med unga om frågor om jämställdhet, makt och sexuellt utrymme. Alla unga i Sverige, oavsett hur länge man har bott här, har rätt till en bra sexualundervisning. Och nu står vi inför en särskilt stor utmaning.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér redogjorde i veckan för ett antal åtgärder i syfte att minska mäns våld mot kvinnor. Det är bra, men vi saknar åtgärder inom flyktingmottagandet och utbildningsområdet, åtgärder som dessutom ser till de ensamkommande barnens rättigheter.

• Språkintroduktionen på gymnasiet behöver ta upp sex- och samlevnadsfrågor i enlighet med läroplanen. Det är en rättighet för alla ungdomar i Sverige att få denna kunskap, men vi vet att det ofta brister.

• Boenden för ensamkommande måste ha kompetens att möta de kunskapsbehov som finns kring sexuell hälsa och rättigheter.

• Kunskap om sexuella rättigheter måste finnas i alla led i flyktingmottagandet såsom kompetens hos tolkar, samhällsintroduktion och hälsosamtal.

Sex och samlevnadsundervisning som bygger på en genusmedveten och normkritisk bas har visat sig vara en nyckelfaktor för att inte bara stärka ungas hälsa utan också motverka könsbaserat våld. Det gäller för alla unga oavsett bakgrund. Det är en rättighet och en möjlighet Sverige inte får försumma.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

Kommentarer

Visar 1-3 av 4.  Per sida 

Stödmaterial för HVB
Hej, läste om ert uppdrag. LST har i sammarbete med mig tagit fram ett material utifrån ett utvecklingsarbete som ägt rum under 2014 - 15 för personal på boenden för ensamkommande.
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/metodstod-for-jamstalldhetsintegrering.aspx

Sagt av: Katarina Olsson 2016-01-21 14:20:52

Ang. kurs till ensamkommande
Hej,
Var inne och tittade på ert material. 224 sidor om precis allt, utom att ett nej är ett nej. Denna video på 2:30 hjälper vem som helst att begripa, det mest grundläggande.
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8

Sagt av: Victoria 2016-01-20 11:18:50

Jämnställdhet
Är det ensamkommande ungdomar eller endast ensamkommande pojkar som skall få denna undervisning? Jag tolkar det som att det gäller alla ungdomar, däremot har jag noterat att tex tv4'S nyheter tolkat det annorlunda.


Mvh
Johanna

Sagt av: Johanna 2016-01-18 09:06:43

Sida:

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt