Personliga åsikter om abort hör inte hemma i vården (SVT opinion)

Publicerad 2016-12-15 | Uppdaterad 2016-12-15

”Att utbilda sig till barnmorska är ett val och kompetensområdet är hela den sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvården och där ingår abortvård och preventivmedelsrådgivning”, skriver Kristina Ljungros.

Kommentera | 1 kommentar

Svensk vård ska utgå från patientens önskan och behov, inte vårdpersonalens rätt att vägra patienten vård. En patient ska inte behandlas annorlunda för en vårdpersonals personliga åsikter om vad svensk sjukvård ska erbjuda.

Anna E. Nachman menar på SVT Opinion att svensk sjukvård måste ta hänsyn till varje individs moraliska och religiösa övertygelse för vilken vård som ska bedrivas. ”Alla är olika, har olika gränser”, lyder argumentet.

Ska en sjuksköterska också kunna neka till att utföra blodtransfusioner? Ska en farmaceut kunna vägra att expediera p-piller? Det är idag verklighet i andra europeiska länder och den som får betala priset är den vårdsökande. Så ska vi inte ha det i Sverige.

Vi ser gärna att Sverige värnar vårdpersonalen och förbättrar både villkor och yrkets attraktionskraft, men inte på bekostnad av patienternas vårdbehov.

Så kallade samvetsklausuler, det vi väljer att kalla vårdvägran finns i flera europeiska länder där abort är tillåtet. Vi vet att det försvårar, förvägrar och fördröjer för den som söker abortvård och resultatet blir det samma som vid ett förbud.

Den som vill avbryta en oönskad graviditet tvingas till en osäker eller dyr abortvård i landet, eller en kostsam resa till annat land.

I början av oktober avled en 32-årig kvinna på Sicilien av blodförgiftning, på grund av att läkare hävdade samvetsfrihet och vägrade ta bort det döende fostret.

Italien har laglig rätt till abort sedan 40 år tillbaka, men tillåter samvetsfrihet för vårdpersonalen vilket går ut över den abortsökande kvinnans vårdbehov. Läkaren hade alltså rätt att låta sitt samvete gå före kvinnans överlevnad.

Nästan 90 procent av gynekologer på Sicilien och 70-80 procent i andra delar av Italien vägrar att utföra vård som kvinnan har rätt till, vilket också har kritiserats av Europarådet.

Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Abortlagen utgår alla från patientens vårdbehov.

Att utbilda sig till barnmorska är ett val och kompetensområdet är hela den sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvården och där ingår abortvård och preventivmedelsrådgivning.

Den som inte vill delta i abortvård ska inte utbilda sig till barnmorska.

Vårdförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Läkarförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening är helt eniga om att ingen människa som söker vård ska riskera att mötas av betänkligheter från vårdpersonalen.

En kvinna ska inte riskera att möta vårdpersonal som agerar utifrån personliga åsikter om vilken vård som ska ges, och därmed riskerar patientens säkerhet och liv. Så är det idag i vården och låt det så förbli.

Kommentarer

Visar alla 1.  Per sida 

Hej!
Det går inte en dag utan att den pågående utdragna rättsprocessen med Ellinor Grimmark gör mig orolig för Sveriges framtida abortvård och den risk som den plötsligt befinner sig i. En känner sig så otroligt maktlös. Finns det något en kan göra som enskild person för att påverka det klimatet som råder?
Med vänlig hälsning
ssk Astrid

Sagt av: Astrid 2017-02-05 00:17:39

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt