Subventionera preventivmedel upp till 26 år (Sydsvenskan)

Publicerad 2016-12-30 | Uppdaterad 2017-01-02

Vi vill att regeringen ska se till att ungas möjlighet till sexuell hälsa inte beror på var man bor. Det skriver Philip Botström, förbundsordförande i SSU, Hanna Lidström, språkrör för Grön Ungdom och Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

Kommentera | 0 kommentarer

Unga människor vill ta ansvar för sin sexuella hälsa, men var de bor avgör hur stora möjligheter de har. Ungas sexuella hälsa får aldrig vara en klassfråga – oavsett var man bor. Regeringen har med stöd av Vänsterpartiet från och med årsskiftet avsatt pengar för att subventionera preventivmedel för unga upp till 21 år. En av anledningarna är att värna unga kvinnors hälsa och att minska antalet oönskade aborter. Satsningen är ett steg i rätt riktning, men når inte alla som behöver den eftersom åldersgränsen är för lågt satt.Aborttalen, antal aborter per 1 000 kvinnor, är som högst i åldersgruppen 20–24 år. Därför bör subventionerna utökas så att de gäller alla unga upp till 26 år.

Vissa län i Sverige har generösare subventioner av preventivmedel, andra mer begränsade. Bor du i Blekinge, Norrbotten eller Jämtland kan du upp till 25 års ålder välja det preventivmedel som passar dig bäst. Men om du bor i Västernorrland, Skåne eller Gävleborg kan du få betala upp till 1 500 kronor för dina preventivmedel varje år. Det är en hög summa för en ung person som saknar arbete eller studerar. Risken är stor att preventivmedel inte används och därmed för fler oönskade graviditeter.

Ungas sexuella hälsa får inte vara en fråga om bostadsort. Dagens ojämlika system slår hårt mot unga med svag ekonomi. Att satsa på sexuell hälsa är en politisk investering som gör skillnad. En färsk sammanställning från Västerbotten visar att antalet aborter minskat med två tredjedelar sedan subvention av preventivmedel infördes. Liknande effekter har uppnåtts i andra län som satsat på ungas sexuella hälsa.

RFSU möter många unga människor, på organisationens klinik och genom sexualupplysning i skolor och på nätet. Vi vet att många unga vill ha information om de preventivmedel som finns för att kunna välja det som passar dem bäst.

Det finns inte en preventivmedelssort som passar alla, och hittar man inte en sort som passar en är risken stor att inget preventivmedel används. En tydlig trend är att allt fler frågar efter alternativ till p-piller, och därför är det viktigt att de får klart för sig vilka sorter som finns och att de sedan har möjlighet att välja den sort som passar bäst, en möjlighet som inte får bli en klassfråga.

Vi vill att regeringen agerar för att ungas möjlighet till sexuella hälsa inte ska bero på var man bor utan blir gemensam för hela landet. Vi kommer att driva att regeringen subventionerar preventivmedel för alla unga upp till 26 år i nästa statsbudget. Det kommer att göra skillnad för de unga med svagast ekonomi och samtidigt minska aborttalen.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt