Familjepolitik

Publicerad 2015-08-20 | Uppdaterad 2015-08-25

Kommentera | 0 kommentarer
Familjepolitik. Bild på ett barn som håller upp en lapp med texten "Love makes a family"

Damma av familjepolitiken!

Familjer måste kunna se olika ut. Men lagstiftningen sätter käppar i hjulen för många. Familjer kan bestå av en eller flera vuxna, de kan innehålla ett, flera eller inga barn. Barn kan växa upp med en eller flera föräldrar och kan ha nära relationer till flera andra vuxna. Vi kan bilda familj tidigt eller sent i livet, eller flera gånger om.

Dagens familjepolitik bygger i grunden på ålderdomliga värderingar och har blivit lappad och lagad många gånger. Detta lapptäcke är på många sätt bristfälligt. RFSU vill därför att familjepolitiken görs om från grunden och anpassas till hur verklighetens familjer faktiskt ser ut.

För RFSU handlar familjepolitik bland annat om:

Billiga preventivmedel. Vi vill att ungdomar ska kunna välja bland alla receptbelagda preventivmedel till subventionerat pris för att få det preventivmedel som passar dem bäst och på så vis kunna välja när och om de vill skaffa barn.

Fler föräldrar. Vi vill att det ska vara möjligt att vara fler än två vårdnadshavare till ett barn.

Rätten till sina föräldrar. Idag får inte barn till gifta, samkönade par per automatik sina föräldrar rättsligt erkända, till skillnad mot olikkönade, gifta par. Det kan innebära sto-
ra problem för barn och föräldrar och måste ändras.

Satsa på ofrivilligt barnlösa. Vården för ofrivilligt barnlösa måste förbättras så att även ensamstående får rätt till assisterad befruktning och att assisterad befruktning också ska omfatta syskonförsök. Vården ska vara lika bra i hela landet. Vi vill också öka tillgången till sperma- och äggdonatorer och att det ska bli tillåtet med embryodonation.

Dela föräldradagarna lika. Alla vuxna som blir föräldrar ska ha samma ansvar och rättigheter. Vi vill att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det ska också vara möjligt att ge föräldrapenning till andra vuxna som står barnet nära.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Heta frågor

 

Rätten till abort

Aborträtten är en förutsättning för ett hållbart och jämställt samhälle. Här kan du läsa om hur vi ser på rätten till abort - i Sverige och utomlands. Här hittar du bra fakta, siffror, argument och myter.

Bild från RFSU:s sexualupplysningsfilm
 

Sexualundervisning

Sexualundervisning är nödvändigt för att unga människor ska kunna förstå sig själva bättre och göra informerade val när det gäller sex och...

Hiv. En bild på ett öga.
 

Hiv

Sverige åtalar flest hiv-positiva i världen, i förhållande till landets storlek. Vi har nämligen en lag som säger att den som har hiv måste berätta...

Bild på en person som går på en gata
 

Sex mot ersättning

Här är vår kunskapsöversikt och vår ståndpunkt kring sexköpslagen.

Familjepolitik. Bild på ett barn som håller upp en lapp med texten
 

Familjepolitik

Damma av familjepolitiken! Familjer måste kunna se olika ut. Men lagstiftningen sätter käppar i hjulen för många. Familjer kan bestå av en eller...

 

Preventivmedel

Gratis preventivmedel till alla unga! Tillgång till individuellt utprovade och säkra preventivmedel är en rättighet. Det kräver dels utbyggd...

Hitta rätt