Hiv

Publicerad 2009-12-22 | Uppdaterad 2016-07-05

Hiv. En bild på ett öga.

Sverige åtalar flest hiv-positiva i världen, i förhållande till landets storlek. Vi har nämligen en lag som säger att den som har hiv måste berätta det för sina sexpartners, oavsett omständigheterna. Men lagen funkar inte. Det går inte att hindra spridningen av hiv med hjälp av lagar. Det är en orimlig ansvarsbörda att lägga på hiv-positiva. Informationsplikten leder bara till stigmatisering och kriminalisering.

Idag döms och straffas människor när de haft sex - oavsett om de har överfört hiv till sina partners eller inte. 

Okunskapen om hiv är stor. Visste du till exempel risken att en hiv-positiv person som har rätt behandling överför viruset någon annan är nästan noll? Medan risken att hiv överförs från någon precis fått viruset är hög. Informationsplikten inger helt enkelt en falsk trygghet. Lagar skyddar dig inte från hiv. Säkrare sex och kondomer gör det däremot.

Synen på hiv har förändrats sedan vi fått tillgång till effektiva bromsmediciner. Hiv är i Sverige idag en kronisk obotlig sjukdom. Den som smittats av hiv kan idag leva ett långt och rikt liv.

Men trots det upplever hiv-positiva ett starkt stigma. Det visar sig bland annat i att förhållandevis få människor väljer att vara öppna med sin hiv-status.

Ett viktigt led i kampen för att stoppa spridningen av hiv är att minska stigmat. Att arbeta mot den skam och skuld som många hivpositiva känner idag.

Den bild av hivpositiva som både den svenska smittskyddslagen och medias rapportering förmedlar gör det svårare för hivpositiva att berätta om sin sjukdom och att gå och testa sig.

Bild: sarcaser

Ljuslyktor
 

Liv med hiv

Med 1980-talets epidemi i färskt minne är hiv något som finns i allas medvetande. Men det är viktigt att vi inte glömmer. Bodil Sjöström berättar om...

Del av filmaffischen, bild på en brud.
 

Hur kunde hon

När Lillemor är nitton år gammal åker hon till Frankrike. Där blir hon kär. Och får hiv. Lillemor gifter sig senare med en annan man, får barn och lever som alla andra. Hon berättar aldrig att hon bär på hiv. Lillemors tystnad ger henne 2,5 års fängelse. Läs mer och se en trailer på filmen Hur kunde hon leva som om det inte fanns.

Så tycker vi

Hiv, brott och straff

Hiv är en komplicerad fråga tycker många. Ordet "smitta" kan väcka rädsla och ilska. RFSU vill minska spridningen av hiv. Vi är oroliga för hur våra lagar påverkar dem som är hiv-positiva. 

 

Med skriften "Hiv, brott och straff" vill vi ge dig en bild av de problem rättspraxisen i Sverige skapar. Det är inte bara personer som lever med hiv som drabbas.

Hitta rätt