Rätten till abort

Publicerad 2014-09-18 | Uppdaterad 2017-05-31

Aborträtten är en förutsättning för ett hållbart och jämställt samhälle. För att alla ska kunna ha samma möjligheter till utbildning, arbete, hälsa och kunna delta i det sociala och politiska livet - måste de kunna bestämma när och om de vill bli gravida.

”Vår abortlag är en av världens bästa”

Så sent som på 1950- och 60-talet dog gravida i Sverige i samband med osäkra och olagliga abortingrepp. Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1975 och var en stor politisk seger. Vår lagstiftning säger att ingen är bättre lämpad än den gravida själv att fatta beslut om en eventuell abort. Det är en av världens bästa abortlagstiftningar.

Lagen innebär fri abort upp till 18:e graviditetsveckan. Därefter kan abort beviljas vid särskilda skäl fram till 21 veckor och sex dagar.

Om graviditeten utgör allvarlig fara för den gravidas liv eller hälsa kan graviditeten avbrytas oavsett hur långt gången den är och oavsett fostrets livsduglighet. Försök att rädda fostret görs då om det är möjligt.

90 procent av alla aborter i Sverige utförs före vecka 12, men de som utförs därefter fram till utgången av vecka 18 görs på grund av allvarliga fosterskador eller av kvinnor i social utsatthet.

Sveriges abortlagstiftning är väl underbyggd utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Den svenska abortlagstiftningen har ett brett stöd hos befolkningen och bland riksdagspartierna där alla utom Sverigedemokraterna stödjer lagen från 1975. De senaste åren har dock motståndet mot aborträtten blivit mer organiserat.

Vårdvägran/samvetsklausul

Kristdemokraterna vill att enskilda landsting ska kunna införa det som kallas för "samvetsfrihet" eller "samvetsklausul". Dessa är missvisande benämningar på lagstadgad rätt för vårdpersonal att vägra medverka till viss typ av vård. Egentligen handlar det om vårdvägran. Förutom att abortvården fördröjs i onödan är det förudmjukande att riskera att nekas vård av den vårdpersonal man har vänt sig till.

”Detta är abortmotstånd i ny tappning”

Vi ser redan en oroande utveckling i andra länder. Norge är ett land som redan i dag har en "reservationsrätt" som försvårar abort i vissa delar av landet. I Italien vägrar hela 80 procent av gynekologerna att utföra aborter av samma anledning.

Detta är abortmotstånd i ny tappning. Det är ingen rättighet att jobba som gynekolog eller barnmorska, men det är en rättighet att få bästa möjliga abortvård.

 

Vi har gjort abort!

Här är 32 modiga och högst personliga berättelser om att göra eller utföra aborter.

Abort. Bild på ett stetoskop.
 

Abort - så går det till

Abortlagen ger kvinnan rätt till abort, utan att uppge skäl, före utgången av vecka 18. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar...

 

100 om dagen: Berättelser om abort

Ny bok som försök att bryta tystnaden och stigma kring abort. Boken finns att köpa i vår materialbutik.

 

Abort - argument och myter

Vi vill dela med oss av ett antal argument och slå hål på ett antal myter för att värna om kvinnors reproduktiva rättigheter och den svenska...

Bild på en domarklubba

Vad handlar egentligen "barnmorskemålet" om?

Det har pågått en rättegång i Arbetsdomstolen mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och Region Jönköping (landstinget). Domen kom onsdagen den 12...

Läs mer
 

Abortens historia

Nu har det gått 40 år sedan det blev lagligt att göra abort i Sverige!

Läs mer
 

Hitta rätt