1930-talet – fertilitetskris och abortförbud

Publicerad 2014-09-25 | Uppdaterad 2014-10-08

Kommentera | 0 kommentarer

Sverige har historiskt sett haft mycket stränga straff för abort. Ända fram till 1864 var det dödsstraff för abort men det mildrades sen. Först till straffarbete på mellan två till sex år, till ett år 1890 och sedan 1921 fängelse i sex månader eller böter.

”Det var ännu aldrig tal om att kräva totalt fri abort.”

Trots att straffet förmildrades var abort ett brott och förbjudet och det fanns inga undantag i abortförbudet. I praktiken genomförde många läkare abort om kvinnans liv var i fara.

Under 1930-talet började röster höjas för att göra abort lagligt. Bland aborträttskämparna fanns RFSUs grundare Elise Ottesen-Jensen och den politiska vänstern. De ville tillåta abort av medicinska skäl (till exempel vid fara för kvinnans liv), sociala skäl (till exempel om man inte hade råd att ta hand om barnet) och rashygienska skäl (dåtidens idé om att det var viktigt att förbättra befolkningens genetiska kvalitet).

Det var ännu aldrig tal om att kräva totalt fri abort - att kvinnan själv skulle få bestämma om hon vill avsluta en graviditet eller inte.

Kraven gjorde att det 1934 tillsattes en abortkommitté för att utreda frågan. Abortkommittén föreslog att abort skulle tillåtas av humanitära (till exempel efter våldtäkt), sociala och rashygienska skäl. Kommitténs förslag godkändes dock inte.

Protester följde. RFSU lyckades samla nästan 1 500 fackliga och politiska organisationer som ställde sig bakom kravet på att börja göra abort lagligt vid särskilda skäl.

Sedan 1890-talet hade Sverige sett en fertilitetskris med sjunkande födelsetal, vilket kulminerade i en debatt på 1930-talet. Sverige hade då de lägsta födelsetalen i världen och dessutom problem med massarbetslöshet. Oron var stor över att de låga födelsetalen skulle innebära en åldrande befolkning, minskad ekonomisk tillväxt och brist på arbetskraft.

Den svåra ekonomiska situationen på 1930-talet drabbade särskilt barnfamiljer hårt. Ungefär en tredjedel av barnen beräknas ha varit undernärda. Förbud mot abort och tillgång till preventivmedel sågs av flera länder som ett sätt att höja födelsetalen.

En befolkningskommission tillsattes för att utreda orsakerna till de minskade födelsetalen. Flera radikala reformer som skulle underlätta för barnfamiljer presenterades; fri sjukvård, gratis skollunch, bättre boendestandard och barnbidrag. Även abort av humanitära, medicinska och rashygieniska skäl - men inte sociala.

”Sverige hade de lägsta födelsetalen i världen.”

Behovet av abort av sociala skäl skulle istället motverkas genom ökat stöd till familjen. Ett ytterligare förslag handlade om att ta bort förbudet om att informera om preventivmedel. Man ansåg att det skulle minska antalet illegala aborter och spridningen av könssjukdomar.

Trots de låga födelsetalen vad många överens om att det inte var önskvärt att alla kvinnor ökade sitt barnafödande. Jämfört med idag betraktades fler egenskaper och sjukdomar som ärftliga. Abort och preventivmedel sågs därför som ett sätt att begränsa barnafödandet hos vissa kvinnor och öka det hos andra.

Under några årtionden gick Sverige från att ha dödsstraff på abort till att ta de första stegen mot att göra abort lagligt.

Viktoria Asp, RFSU:s ideella aborträttsnätverk

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Abortens historia

"Jag fick resa - berättelser om osäkra aborter"

”Väldigt bra!” ”Gripande!” och ”Vilket fint berättargrepp!” var några av omdömena vid premiärvisningen av vår kortfilm "Jag fick resa". Se den här!

Läs mer
 

Vi har gjort abort!

Här är 32 modiga och högst personliga berättelser om att göra eller utföra aborter.

Läs mer
 

Aborträtten fyller 40!

Den 1 januari 2015 var det 40 år sen Sveriges lagstiftning om fri abort trädde i kraft. Här har vi gjort några nedslag i Sveriges fascinerande, rika, hoppfulla men bitvis också mycket mörka sexualpolitiska historia.

Kit om aborträtten

Hitta rätt