1938 - den första abortlagen

Publicerad 2014-10-07 | Uppdaterad 2014-10-09

1938 fick Sverige äntligen sin första abortlag. Men det var ett komplicerat projekt att ansöka om abort och flera läkarintyg krävdes. De flesta var fortfarande tvungna att välja osäkra och olagliga vägar.

Kommentera | 0 kommentarer

RFSU:s rådgivningsbyrå på Regeringsgatan 49 i Stockholm. Mycket har hänt sedan dess, även med RFSU:s sätt att förhålla sig till abortfrågan.

Abort var fortfarande olagligt och straffbart -  fast med de tre undantag:

  1. Medicinska skäl - till exempel om den gravida var sjuk och graviditeten innebar allvarliga risker. Redan innan 1938 hade läkare utfört aborter av medicinska skäl, trots att det var olagligt.
  2. Humanitära skäl -  till exempel efter en våldtäkt.
  3. Rashygieniska skäl - till exempel om den gravida eller eller hennes partner bar på en allvarlig sjukdom eller ansågs vara psykiskt sjuk. Ofta medförde ingreppet också en tvångssterilisering. Det låg i tiden att förbättra den svenska befolkningens "genetiska kvalitet".

Abortdebatten avstannade inte för att lagen antogs. RFSU och andra grupper debatterade flitigt för att det skulle läggas större vikt vid de abortsökande kvinnornas sociala skäl. Till exempel om de var arbetslösa, bostadslösa eller fattiga. Åsikterna fick inget gehör.

”Aborter av medicinska skäl hade ingen övre tidsgräns”

Lagen ledde till att de flesta aborterna genomfördes av medicinska skäl medan det sällan tilläts aborter av humanitära grunder. Aborterna fick generellt inte utföras efter vecka 20 men aborter av medicinska skäl hade ingen övre tidsgräns.

Antalet lagliga aborter som utfördes efter att lagen trädde i kraft var fortfarande mycket få. Under de första åren fick mellan 400-700 per år tillåtelse att göra en legal abort.

Att ansöka om en legal abort var ett komplicerat projekt. Det krävdes två läkarintyg eller ett intyg från Medicinalstyrelsen. Vanligtvis deltog en gynekolog, en psykiatriker och en kurator i processen. Den abortsökande var också tvungen att få underskrift om samtycke från partnern eller en förälder om hon var minderårig.

Fortfarande lyfte ingen argumentet att kvinnorna själva skulle ha frihet att välja över sin egen kropp och framtid. Abort sågs som en desperat åtgärd som kvinnor sökte när alla andra alternativ var uttömda.

Samhället utgick ifrån att alla kvinnor egentligen ville bli mödrar om de bara hade alla socioekonomiska förutsättningarna. Därför antogs under samma tid en hel del politiska reformer för att stärka kvinnors och mödrars roll i samhället, såsom förbättrad mödrahälsovård och vissa bostadsreformer.

”Samhället utgick ifrån att alla kvinnor egentligen ville bli mödrar.”

I samband med att lagen antogs påbörjades även ett förebyggande arbete. Förbudet att informera om preventivmedel hävdes och kostnaden för preventivmedel sänktes.

Preventivmedelsrådgivning hade tidigare skett privat, framförallt av RFSU, sedan början på 1930-talet. Efter andra världskriget började mer ordentliga satsningar göras på rådgivning.

Antalet aborter, legala och illegala, minskade dock inte i takt med att det förebyggande arbetet förbättrades. Och de flesta av de som var oönskat gravida var fortfarande tvungna att välja osäkra och olagliga vägar.

Emilie Weiderud, RFSU:s ideella aborträttsnätverk

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Abortens historia

"Jag fick resa - berättelser om osäkra aborter"

”Väldigt bra!” ”Gripande!” och ”Vilket fint berättargrepp!” var några av omdömena vid premiärvisningen av vår kortfilm "Jag fick resa". Se den här!

Läs mer
 

Vi har gjort abort!

Här är 32 modiga och högst personliga berättelser om att göra eller utföra aborter.

Läs mer
 

Aborträtten fyller 40!

Den 1 januari 2015 var det 40 år sen Sveriges lagstiftning om fri abort trädde i kraft. Här har vi gjort några nedslag i Sveriges fascinerande, rika, hoppfulla men bitvis också mycket mörka sexualpolitiska historia.

Kit om aborträtten

Hitta rätt