"Män som grupp behöver ge ifrån sig makt"

Publicerad 2014-03-16 | Uppdaterad 2014-03-18

Kommentera | 2 kommentarer
Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

I FN diskuteras just nu situationen för kvinnor i världen, under CSW, the Commission on Status of Women. Mer specifikt ser man på hur detta bör hänga samman med utveckling i världen och de nya mål för detta som världen skall enas om efter 2015, då de nuvarande så kallade millenniemålen löper ut.

Det är inspirerande att möta kvinnor och män från hela världen som pratar om jämställdhet och rättigheter. Men det är lika skrämmande att möta de som med full kraft motarbetar att kvinnor skall ha samma rättigheter som män, att de skall få bestämma över sina kroppar, med vem de skall gifta sig med och om, när och hur många barn de vill ha.

Ska det vara så svårt att förstå - att kvinnor skall ha samma rättigheter som män? Mänskliga rättigheter gäller kvinnor som män. Och ska det vara så svårt att förstå att kvinnor utan rättigheter får sämre hälsa och har svårare att bidra till utveckling globalt. Vi behöver både kvinnor och män för att utveckla vår värld.  Om detta finns det för övrigt en hel massa belägg för i torra siffror.

Maria Andersson på CSW i FN i New York.

RFSU är en del av IPPF som är en Världsorganisation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I måndags lanserade IPPF sin rapport för de som samlats på CSW i New York för att tillsammans driva arbetet för kvinnors rättigheter i millennieutvecklingsmålen framåt. Rapporten innehåller fyra viktiga krav kopplade till post-2015. IPPF vill särskilt lyfta behoven av fristående mål i millennieprocessen som handlar om jämställdhet, kvinnors rättigheter och kvinnors egenmakt. De fristående målen ska också innefatta krav på allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett slut på våldet mot kvinnor, allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. IPPF menar att dessa frågor ska vara specifika hälsomål om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som sedan ska integreras i alla andra mål. Och att samtliga mål i millenniemålsprocessen ska vara uppdelade efter ålder, kön, utbildningsbakgrund, ekonomisk status, plats och etnisk grupp. Med starka ansvarssystem som grund för målen och med tillräcklig finansiering ser IPPF inga skäl till att millenniemålen inte uppnås.

På RFSU håller vi med och kommer att vara på plats för att bevaka förhandlingarna den kommande veckan. Vi arbetar också med andra organisationer i Sverige, som Plan, Svenska kyrkan, Kvinna till Kvinna, Afrikagrupperna och Män för jämställdhet med att granska, föreslå och påverka den svenska och europeiska positionen i förhållande till CSW. För det här är viktiga saker för världen! Utan jämställdhet och kvinnors rättigheter lyckas vi inte. Och utan sexuella och reproduktiva rättigheter kan vi aldrig nå jämställdhet. Själv deltog jag i ett panelsamtal om mäns roll för att uppnå millenniemålen. De har en roll och ett ansvar. Tillsammans med kvinnor måste de förändra de mansdominerade strukturer som hindrar utveckling för både kvinnor och män och det kommer också kräva att män ger ifrån sig makt som de som grupp har idag. Det är hög tid att vi alla, män som kvinnor, i världen bestämmer oss för att göra vad som krävs för att nå dit!

Kommentarer

Visar alla 2.  Per sida 

Världen går framåt!
En kan bara hoppas att människans empatiska räckvidd kommer öka i takt med globaliseringen -- inte för att ökad jämställdhet nödvändigtvis är en idé så nyskapande att den sprider sig som genom naturlag, utan på grund av att mellanmänsklig kontakt går ut på kompromisser.

Kvinnors och Mäns lika rättigheter ter sig helt naturliga för dem som har växt upp avsides från fastnaglade stereotyper. Eftersom utgångspukten är mellanmänsklig kompromiss, kommer kulturella olikheter mellan människogrupper gradvis suddas ut, och därmed upplösa maktskillnader. Det sker genom tillgång till globala kontaktnät som erbjuder alternativa källor till information, och därmed breddas den empatiska räckvidden.

Avkräver man människors lydnad genom att hänvisa till saker inte centralt för deras identitet, blir responsen snarare motsträvighet. Det ser man nu hos den yngre generationen av indiska kvinnor, och i andra delar av världen!

Mycket bra inlägg, Maria! Tack!

Sagt av: Studentus 2015-06-21 15:58:46

Väldigt bra!
Jag tycker att detta var jätte bra skriver! Jämställdheten mellan kvinnor och män är väldigt viktigt för samhället och för att det ska fungera. Hade alla varit överäns om tt alla både som man och kvinna har man samma rättigheter så hade världen faktiskt haft mindre konflikter, mindre demonstrationer där folk faktiskt blir skadade osv. Jag tyckte detta var för att det tas upp olika rättigheter, rättigheter på arbete, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett slut på våldet mot kvinnor.

Sagt av: Elev från Jensen Gymnasium 2014-05-07 11:45:55

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt