RFSUs remissyttrande över SOU 2016:19 “Barnkonventionen blir svensk lag”, S2016/01918/FST

Publicerad 2016-09-09 | Uppdaterad 2017-08-17

Kommentera | 0 kommentarer

Inledning

RFSU tackar för att ha fått möjligheten att lämna kommentarer över rubricerad utredning. RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med uppgift att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi arbetar med utgångspunkt i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för ett jämlikt och jämställt samhälle där sexualitet är en källa till glädje och njutning i människors liv.

RFSU:s yttrande

RFSU är av åsikten att synliggörandet av barnets rättigheter i och med att barnkonventionen inkorporeras som svensk lag är en viktig symbolhandling. En sådan förändring torde även få betydelse för rättstillämpningen.

Oavsett om man beslutar sig för att den ska inkorporeras eller inte måste Sverige genom sina politiker, sina tjänstemän och det civila samhället på ett tydligare vis sätta barnets bästa i främsta rummet, även i de frågor där andra viktiga politiska intressen finns. Det är ett åtagande vi som stat redan har. RFSU ifrågasätter t.ex. hur det är möjligt att processen med att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag pågår parallellt med att politiska beslut om tillfälliga uppehållstillstånd och en strypning av familjeåterförening fattas. RFSU är även djupt förvånad och besviken över hur både utredare och en rad remissinstanser för SOU 2016:11, Olika vägar till föräldraskap, kunde landa i att det är förenligt med barnets bästa att de barn som tillkommit via surrogatarrangemang i utlandet inte ska få ett rättssäkert system, och därigenom sälja ut det barnets mänskliga rättigheter för att politiskt markera mot kommersiellt internationellt surrogatarrangemang. Om Sverige menar allvar med att stå upp för det enskilda barnets rättigheter ska vi ha en politik och juridiskt system som både i symbolfrågor och i individuella processer gör det.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt