Sverigebarometern 2013: Hur bra är ditt län på sexualpolitik, vård och hälsa?

Publicerad 2013-11-12 | Uppdaterad 2016-09-19

Nu släpper RFSU Sverigebarometern 2013 och kan än en gång visa en tydlig bild av hur vården skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. Men vi ser samtidigt med stor glädje ett stort antal förbättringar.

Kommentera | 0 kommentarer
Cirkeldiagram över svaren från RFSU:s enkät till ungdomsmottagningarna

Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubventioner, ungdomsmottagningarnas resurser, skillnader mellan regler för assisterad befruktning, samt möjligheten att sterilisera sig.

RFSU:s argument gällande steriliseringar

Stora skillnader om du vill sterilisera dig

Socialstyrelsen har tydligt markerat att alla landsting måste erbjuda sterilisering, även utan medicinska skäl. Trots det råder stora skillnader i möjligheten att sterilisera sig. På vissa ställen finns inte denna vårdtjänst alls, på andra ställen är det väldigt dyrt medan det i vissa landsting kostar som ett vanligt sjukhusbesök.

Riktlinjer för preventivmedelssubventioner

I höst förväntas de flesta landsting ändra sina preventivmedelssubventioner för unga. Då RFSU anser att tillgång till säkra preventivmedel är en rättighet, uppmanas landstingen att visa att man prioriterar ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Skillnaderna i tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är skillnader som kan vara avgörande för människors hälsa och välbefinnande. RFSU ser tydliga resultat av vad som händer när man gör satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa. I Norrbotten, där man erbjuder ett brett urval av preventivmedel helt gratis, har aborterna minskat med 7 procent i åldersgruppen 18-26 år.

Var du bor styr tillgången på preventivmedel

Särskilt oroväckande är skillnaderna för unga människor. Vad du får betala och vilket utbud du har gällande preventivmedel är idag olika beroende av var du bor. Dessutom: två av tre av ungdomsmottagningarna stängde eller drog ner på öppettiderna i somras - en tid på året då de behövs som mest.

RFSU:s förslag för bättre sexuell och reproduktiv hälsa:

  • Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa ska vara jämlik i Sverige. Det ska inte vara en fråga om bostadsort eller privatekonomi.
  • Tydligare satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa: gratis preventivmedel för alla unga till och med 25 år på lika villkor i hela landet och ett brett utbud av metoder och preparat, samt ökade resurser till ungdomsmottagningar.
  • Prioriteringar och ökade resurser gällande vård för ofrivilligt barnlösa.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualpolitik i Sverige

Rätten till abort

Aborträtten är en förutsättning för ett hållbart och jämställt samhälle. Här kan du läsa om hur vi ser på rätten till abort - i Sverige och utomlands. Här hittar du bra fakta, siffror, argument och myter.

Läs mer
 
Hiv. En bild på ett öga.
 

Hiv

Sverige åtalar flest hiv-positiva i världen, i förhållande till landets storlek. Vi har nämligen en lag som säger att den som har hiv måste berätta...

Bild från RFSU:s sexualupplysningsfilm
 

Sexualundervisning

Sexualundervisning är nödvändigt för att unga människor ska kunna förstå sig själva bättre och göra informerade val när det gäller sex och...

Familjepolitik. Bild på ett barn som håller upp en lapp med texten

Familjepolitik

Damma av familjepolitiken! Familjer måste kunna se olika ut. Men lagstiftningen sätter käppar i hjulen för många. Familjer kan bestå av en eller...

Läs mer
 
Bild på en person som går på en gata
 

Sex mot ersättning

Här är vår kunskapsöversikt och vår ståndpunkt kring sexköpslagen.

 

Preventivmedel

Gratis preventivmedel till alla unga! Tillgång till individuellt utprovade och säkra preventivmedel är en rättighet. Det kräver dels utbyggd...

Ottar

Ottar är Sveriges största breda sexualpolitiska tidskrift. Vi skriver om sexualitet och kärlek, samhälle, politik och kultur.

Läs mer
 
Banner-bli medlem
 

Hitta rätt