Att arbeta med hetero, homo, bi och trans

Publicerad 2009-12-02 | Uppdaterad 2010-02-03

Det kan låta lite underligt med denna rubrik – för hur jobbar man med sex och samlevnad utan att arbeta med hetero, homo, bi och trans? Och vad menas? Vem är vad? Är det vem man har sex med eller hur vi tänker kring olika handlingar och identiteter? Menar vi ”heterosexualitet” eller ”heterosexuell”? Sanningen är att det kan vara alltihop.

Huvudbild, hbth

Först ett påpekande: Betydelsen av begreppen ”hetero, homo och bi” och ”trans” skiljer sig åt. När man pratar om hetero, homo och bi menar man ofta, förutom det personer identifierar sig som, vem man generellt känner (sexuell) attraktion för. ”Trans” säger ingenting om vem man känner attraktion till. Det handlar om att man mer eller mindre identifierar sig som det andra könet. Sen rymmer transbegreppet mer än så, läs mer om trans på länken under denna artikel.

Men hetero, kanske någon tänker, ska det verkligen vara med? Jo, det ska ju det. Heterosexuella tänker sällan på sig själva som att de har en sexuell läggning – det är bara något andra har, de som inte följer normen.

Enligt den svenska diskrimineringslagstiftningen finns tre sexuella läggningar: Heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Diskrimineringslagen gäller även skolan. I den tar man bland annat upp att ingen får diskrimineras eller utsättas för kränkande behandling på grund av kön eller sexuell läggning. Skolans likabehandlingsplaner är en del av att förebygga att det sker. Inte bara direkt diskriminering och trakasserier, utan också rädslan för trakasserier eller att bli utanför kan vara förödande för eleverna. Flera studier visar exempelvis att unga homo- och bisexuella och transpersoner har en sämre psykisk hälsa än sina jämnåriga heterosexuella skolkamrater.

Likabehandlingsarbetet och sexualundervisningen ligga nära varandra och kan ta varandra i hand. Hur man ser på bi-, hetero- och homosexualitet, transpersoner och transsexualism påverkar oss alla, både i och utanför skolans värld. Exempelvis sätter transkillar- och transtjejer fingret på hur vi tänker kring kön och hur kvinnor eller män förväntas vara. Det provocerar också. Få är så utsatta för trakasserier och våld som transpersoner. Och det är absolut något att ta upp i undervisningen: Varför det är så provocerande med att vara på ett annat sätt än vad normen säger.

För en sexualundervisning värd namnet är det oundvikligt att ta upp detta. Skolan kan till exempel se över undervisningens innehåll och vad den förmedlar om sexualitet. Om lektionerna om puberteten mest handlar om att man nu kan bli förälder – underförstått genom ett oskyddat samlag mellan kille och tjej – utesluter det samkönade relationer. Genom att fundera på ordval kan man göra mycket. Det lilla ordet ”förspel” indikerar att det är det penetrerande sexet som är det riktiga sättet att ha sex på. Om spermierna beskrivs som krigiska konkurrenter och ägget (kanske tecknat med långa ögonfransar) som någonting som bara väntar på att en spermie ska tränga in i det, kan undervisningen oavsiktligt förstärka en uppfattning om den ”aktiva” killen och den ”passiva” tjejen. Det är viktigt att man inte heller i samtal och övningar förutsätter att den givna partnerkombinationen är kille+tjej. Och genom att diskutera och granska normer och egenskaper som vi kopplar till ett visst kön kan man vidga synen på hur människor ”är” eller ”får” vara.

Sandra Dahléns bok ”Hetero” är en utmärkt och underhållande källa för att lära sig mer om heterosexualitet. RFSL och RFSU har informatörer som skolor kan anlita för samtal med eleverna eller fortbildning av personal. Då tar de upp heteronormen och hur den påverkar oss alla. Det är ofta en ögonöppnare för många. I RFSU:s handledning ”Jag visste när jag var tio” kan man få stöd och tips för hur man kan arbeta både med hela skolmiljön och i den konkreta undervisningen.

Sexualundervisningen är en möjlighet att vidga elevernas sätt att tänka kring kön, sin egen och andras sexualitet samt hur tjejer och killar får vara. Det är ett tillfälle till att förebygga trakasserier och ifrågasätta varför det är så viktigt att överhuvudtaget dela in oss i kön, efter vilka vi blir förälskade i eller väljer att ha sex med.

Här har vi samlat en del artiklar, lästips och tips på metod- och handledningsmaterial för att göra det lättare att arbeta med ”hetero, homo, bi och trans”. Se menyerna till höger eller urvalet nedan.

Utvalda tips

 • Bryt omslag

  Bryt!

  – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

  Jag visste när jag var tio, omslag

  Jag visste när jag var tio

  Jag visste när jag var tio är en handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan om hur man kan stödja...

 • Omslag Hetero

  Hetero

  En bok som populärvetenskapligt granskar och dissekerar heterosexualitet. Boken utsätter heteronormen för en slagkraftig och bister granskning. Till...

  RFSL:s logotyp

  RFSL-informatörer

  En skolinformation från RFSL innebär att två utbildade informatörer, som själva är hbt-personer, kommer till din skola och informerar om hbt-frågor...

Hitta rätt