Att arbeta med sexuella kränkningar

Publicerad 2010-05-20 | Uppdaterad 2015-01-14

BIld på tjej i korridor.

Sexuella trakasserier, kränkningar och sexuellt våld sker i olika sammanhang, både i och utanför skolan. Syftet med att ta upp temat i sex- och samlevnadsundervisningen är att medvetandegöra eleverna om vad det är och att öka möjligheten att respektera andras gränser och sätta sina egna, och därmed bidra till att förebygga sexuella kränkningar. Det här är frågor som man kan ta upp med olika perspektiv: på samhällsnivå, historiskt och hur det yttrar sig i vardagen. Exempel på sexuella kränkningar i skolan är kränkande språkbruk, att någon tafsar eller kommer med återkommande sexuella anspelningar på ett ovälkommet sätt, ryktesspridning eller nedvärderande kommentarer. Även våldtäkter förekommer, även om det är ovanligare i skolsammanhang.

Sexuella kränkningar, eller rädsla för det, skapar otrygghet och ohälsa och kan också påverka hur eleverna gör ifrån sig i skolan. Men även på en skola som är trygg kan givetvis trakasserier förekomma. Elever uppger att sexuella trakasserier förekommer som mest på högstadiet och allra värst är det i årskurs åtta. Både tjejer och killar utsätter varandra men tjejer är mer utsatta än killar, och det är vanligare att det är killar som utsätter andra - både tjejer och killar.

Det händer nog att vi undviker ämnet, eftersom det är laddat och väcker starka känslor. Inte minst rädslan eller svårigheten med att det kanske finns elever framför en som har blivit utsatta eller är utsatta för sexuella övergrepp, eller har utsatt andra för övergrepp, och hur man ska hantera det om det kommer fram kan få oss att avstå. Det är viktigt att understryka att undervisningen inte syftar till att få elever att i klassrumssituationen berätta om övergrepp de blivit utsatta för och det gäller att fundera över vad man tar upp och hur man gör det. Vi avråder från att i sex- och samlevnadsundervisningen visa exempelvis grova våldtäktsscener, som kan få en elev som varit utsatt att bryta samman – eleverna måste däremot få veta vart de kan vända sig. Och att prata om sexuella trakasserier, lagstiftning och när en handling ses som övergrepp eller våldtäkt, är tydligt nog för den som blivit utsatt – och nödvändigt att prata om. Det är också viktigt att det finns en handlingsplan på skolan, så att man vet vad man ska göra i fall en elev berättar om övergrepp, eller blir utsatt för det.

Eleverna har ofta många tankar om sexuella trakasserier och kränkningar, när man väl börjar prata om det. Men de kan också säga att de aldrig ens tänkt på vad det är (och därför också kan göra sig skyldiga till trakasserier eller tolerera att de blir utsatta). Det är inte ovanligt att de förknippar sexuella trakasserier med grova överträdelser och övergrepp medan det vardagliga liksom passerar, såsom horrykten eller uttryck som ”bögjävel”. Därför är det viktigt att också samtala om det som finns i gränslandet, exempelvis en fråga som ”är det okej att kyssa någon som sover?”.

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan

Sexuella trakasserier är vanligt i skolan och påverkar arbetsmiljö, elevers skolprestationer, relationer, självbild, sexualitet och hälsa. Det är...

Läs mer
 

Hitta rätt