Öppna: Om skolans ansvar

Publicerad 2009-12-15 | Uppdaterad 2010-01-11

Kommentera | 0 kommentarer

Ombudsmannens mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, informationsskrift innehåller konkreta råd och tips om skolans ansvar för att främja elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning i samband med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som trädde i kraft 1 april 2006. Materialet är avsett främst för lärare och skolledare.

(HomO har lagts ned och ersätts av DO, Diskrimineringsombudsmannen)

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Likabehandling

Huvudbild Likabehandling
 

Utvalda lästips

Hitta rätt