Dialog med föräldrarna gynnar undervisningen

Publicerad 2009-12-16 | Uppdaterad 2012-02-13

Sex- och samlevnadsundervisning kan vara ett känsligt ämne – även för elevernas föräldrar. Nabila Alfakir har jobbat som lärare i 20 år och har utvecklat dialogmodellen, en metod som ökar föräldrarnas engagemang och kunskap om barnens skolgång.

Kommentera | 0 kommentarer
Nabila Alfakir

– En mamma jag pratade med trodde att sex- och samlevnadsundervisning handlade om att visa barnen porrfilmer och att uppmana dem att ha sex. Hon var mycket negativt inställd. Men när hon fick reda på vad undervisningen egentligen handlade om, då tyckte hon att det var bra att barnen fick kunskap genom skolan, säger Nabila Alfakir.

Felaktig bild

Under sina år som modersmålslärare i bland annat Rinkeby i Stockholm har Nabila Alfakir upptäckt att invandrade föräldrars kunskap om den svenska skolan är mycket liten. De har dessutom ofta en felaktig bild om skolans roll i barnens uppfostran, som de enligt Nabila Alkafir för över till sina barn. Resultatet är konflikter.
Nabila Alfakir insåg att för att kunna möta eleverna på bästa sätt behövde hon få veta vad barnens föräldrar tyckte och tänkte. Ett bra tillfälle att möta föräldrarna var under föräldramötena. Men de traditionella mötesformerna med enkelriktad information från lärare till föräldrar passade inte hennes syfte. Nabila Alfakir ville istället skapa dialog och kunskapsutbyte och visa att lärarna var intresserad av föräldrarnas åsikter och tankar.

Kunskap ger förståelse för undervisningen

Med fokus på engagemang och dialog utvecklades dialogmodellen. Här tas föräldrarnas kunskap och erfarenheter om hand samtidigt som föräldrarna lär sig hur det svenska skolsystemet fungerar. Föräldrarna kommer till insikt om hur de kan påverka sina barn i en positiv riktning. Nabila Alfakir menar att detta ger positiva förändringar för barnens skolgång. Hennes erfarenhet är att det går att prata även om känsliga ämnen som sex- och samlevnad. När föräldrarna får kunskap om undervisningens syfte och mål, och känner att deras åsikter räknas, blir undervisningen bättre både för elever och lärare.

I boken Skapa dialog med föräldrarna – integration i praktiken (Runa förlag 2004) beskriver Nabila Alfakir hur dialogmodellen kan börja användas och hur en dialog med föräldrarna skapas. Boken är lättläst och innehåller förutom konkreta tips även intervjuer med föräldrar och resultatet av en enkätundersökning som delvis tar upp teman som förekommer inom ämnet sex- och samlevnad.

Så här kan du använda dialogmodellen inför skolans sex- och samlevnadsundervisning. Nabila Alfakirs tips inför föräldramötet

  • Först och främst är det viktigt med en bra inbjudan. Redan här bör det framgå att träffen är en dialog och att allas kunskaper och åsikter är viktiga. Ett tema bör presenteras, har du tänkt prata om sex- och samlevnadsundervisningen kanske temat kan vara ”Våra barn växer upp”.
  • Bjud gärna på något att enkelt att äta. Detta är speciellt viktigt om temat kan uppfattas som lite svårt. Det blir mer avslappnat att samtala kring en bit mat.
  • Placera ut föräldrarna i små grupper, det underlättar diskussionen om alla i gruppen ser varandra ordentligt.
  • Ordna gärna ett möte för mammorna och ett för papporna.
  • Kom ihåg att förmågan att uttrycka sig är viktig, vid behov se till att det finns tolk(ar).
  • En bra samtalsöppnare om temat sex och samlevnad är ”Hur fick du kunskap om sex när du var ung?”.
  • Led diskussionen, men var beredd på att den kan sticka iväg åt håll som du inte tänkt på. Ta gärna in en föreläsare som talar lite kring ämnet och tar upp delar av vad eleverna får lära sig.
  • Det är inte bara du som lärare som ska förmedla kunskap, du lär dig mycket om dina elever genom att lyssna på deras föräldrar.
  • En dialog med föräldrarna gynnar inte bara skolor med stora invandrargrupper, dialog är naturligtvis viktig för alla barn och föräldrar.

Text och foto: Maria Gullmark

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Planera

Nabila Alfakir

Dialog med föräldrarna gynnar undervisningen

Sex- och samlevnadsundervisning kan vara ett känsligt ämne – även för elevernas föräldrar. Nabila Alfakir har jobbat som lärare i 20 år och har...

Läs mer
 
Maria Ahnelöv, Erika Jerkeryd och Marcus Zetterström
 

Blivande lärare får söka sin kunskap

Lärarna Inger Bengtsson och Kerstin Haster nappade på frågan från Huddinge kommun, söder om Stockholm, om att bli mentorer för blivande lärare som...

Tomas Karlsson och Linda Leveau
 

SåSant hjälper Malmös grundskolor utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

– Lärare är experter på sina elever och därmed på hur sex- och samlevnadsundervisningen ska se ut. Vår uppgift är att ge lärarna impulser,...

 

Sex i klassen – så får du igång snacket

Sexualundervisning har varit obligatoriskt sedan 1955. Men fortfarande finns ingen gemensam uppfattning av vad som är en bra sex- och...

 

Barns frågor om sex väcker känslor bland lärare

Carin Eklunds tid som lärare på mellanstadiet blev kort. Inte för att hon inte trivdes med eleverna eller att de och deras föräldrar var missnöjda...

Illustration av mellanstadiebarn
 

Varför behöver en 11-åring sexualundervisning?

Barn har tidigt frågor om sexualitet. Mellanstadiebarnen är på väg in i puberteten, en del är redan där. Daniel Foxhage, som svarar på barns frågor...

 

Stora vinster med tidig sexualundervisning

”Det här med sexualkunskap tycker jag är så viktigt och barnen var otroligt intresserade. De sög i sig allt jag sa. Det blev bättre än vad jag hade...

Hitta rätt