SåSant hjälper Malmös grundskolor utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

Publicerad 2009-12-16 | Uppdaterad 2012-02-13

– Lärare är experter på sina elever och därmed på hur sex- och samlevnadsundervisningen ska se ut. Vår uppgift är att ge lärarna impulser, bekräftelse och stärka dem i att se att de kan mer än de tror. Det säger Linda Leveau, projektledare för SåSant, en resurs för Malmös grundskolor i att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen.

Kommentera | 0 kommentarer
Tomas Karlsson och Linda Leveau

Projektet, som bedrivs av Malmö Stads folkhälsoenhet och i sin helhet finansieras av statliga hiv- och STI-medel, har precis påbörjat sitt femte verksamhetsår. Linda Leveau, projektledare, och Tomas Karlsson, lärarutbildare, möter Skolsajten hos RFSU Malmö en dag i mars. Linda berättar hur det hela började.

– Efter att ha arbetat med lärare på förskola, grundskola och gymnasium förstod jag att det är ett idogt arbete att förankra en väl fungerande sex- och samlevnadsundervisning. Från Malmö Stads folkhälsoenhet har vi länge erbjudit kvalitativt bra utbildningar men det förändrade tyvärr inte strukturen på skolornas arbete, säger Linda Leveau.

En idé med ”mullvadar” som arbetar för en förändring inifrån skolans värld föddes, vilket i sin tur banade väg för SåSant. 2004 beviljades de första pengarna för en projektverksamhet på fyra Malmöskolor. En arbetsgrupp på varje skola började med att ta fram konkreta mål och kursplaner. Linda var spindeln i nätet som såg till att innehåll åt kursplanerna gavs. Förutom att hålla i workshops, leda rollspel och värderingsövningar eller utgöra processtöd i arbetsgruppen var Lindas uppgift at hålla snacket om sex och samlevnad levande på skolorna. Det har visat sig vara av central betydelse i förankringsprocessen. Så småningom anställdes ytterligare en kollega och antalet skolor utökades.

Lärarna kan mer än de tror

Idag har sex- och samlevnadsundervisningen fått en tydligare ämnesanknytning och egen status på varje deltagande skola. Hela 14 grundskolor i Malmö har mål, kursplaner och ett workshoppaket i ryggsäcken genom ett samarbete med SåSant. Lärarna har med hjälp av Tomas och Linda stärkts i att känna att deras kompetens i grunden är hög och att de kan mer än de ibland tror.

– En stor del av vårt arbete består av glada tillrop och ryggdunkar i syfte att stärka lärarnas tyvärr inte alltid så goda självförtroende, berättar Tomas, som själv är utbildad historie-, filosofi- och religionslärare. Det är underbart att se utvecklingen på varje skola, hur kollegiet börjar se sin potential och möjligheter i sex- och samlevnadsundervisningen, och vad bearbetandet av egna värderingar gör med människan. Varje dag är ett äventyr, utropar han glatt.

Processen från ax till limpa handlar om att under en termin eller ett läsår skapa mätbara mål och kursplaner för undervisningen, innehållande så många konkreta detaljer som möjligt. Målen bryts ner i mindre beståndsdelar, planerna stöts och blöts och en sex- och samlevnadsundervisning kristalliseras sakta men säkert ut. Arbetet innehåller processtöd för arbetsgrupper, utbildning av personal, workshops och föreläsningar samt hjälp med att ge form åt lektioner och att skräddarsy metodmaterial. Lärarna tränas i att leda rollspel och samarbetsövningar, de ges kunskap i att samtala kring lust och prevention samt kunskap i att använda värderingsövningar. Ett alldeles nytt tillskott utgörs av utbildning i att möta frågor rörande sexualitet och internet, ett arbete som sker i samverkan med RFSU Malmö och kompetenscentrum för prostitution.

Menskunskap och kyss-skolor

Förutom lärarna är eleverna delaktiga i processen. Kursplanerna genomsyras av deras idéer och synpunkter och hjälper undervisningen att hamna på rätt nivå ur elevens perspektiv. Elevreferensgruppen kan även föreslå tillägg, ett inflytande som ger stadga och bådar för en stabil förankring.

– Vi har fått en mängd helt underbara förslag under årens lopp, säger Linda, som en ”kysskola” eller anatomikunskaper, men även diskussionsgrupper där vi talar om det här med att ta upp kondomen, som ju ofta upplevs som en pinsam och inte alldeles enkel grej för många.

Linda berättar här om killen som efterlyste menskunskap. Nu får alla, både killar och tjejer, lära sig vad som exakt händer i kroppen vid mens. Andra frågor som ofta dyker upp är hur man gör med tungan när man kysser varandra, vad lubrikation är, om en bög kan ta illa upp om han kallas för bög eller att man vill veta mer om sex, eftersom det där med missionären känns så trist, som en tjej uttryckte det.

– Det vanligast förekommande är att eleverna vill veta hur man blir ihop, hur man gör slut och hur man gör – exakt! säger Linda och skrattar. Ungdomarnas frågor berättar om ett stort förtroende för att lärarna kan sin relationskunskap och har en förväntan att detta ska förmedlas.

Andra självklara och icke förhandlingsbara perspektiv i tillblivelseprocessen är ett jämställdhets- och genusperspektiv, ett hbt-perspektiv med ett kritiskt förhållningssätt till begränsande normer, samt inkluderandet av alla tänkbara familjebildningar. SåSants arbete omfattar även ett så kallat ”lektionssnickeri”, där lärare bygger lektioner på tid, ett ofta uppskattat tävlingsmoment i kollegiet. Alla unika lektioner i lektionsbanken finns tillgängliga för de skolor som deltagit i projektets verksamhet. Där ligger nu nästan tvåhundra lektioner kategoriserade under teman som jämställdhet och media, kroppen, kärlek, säkrare sex och vänskap.

Tomas och Lindas uppgift är förutom att leda, utbilda och förmedla metodkunskap även att ge feedback och ständigt bekräfta och förstärka framgångar och kompetens. När varje skola kommit igång håller Tomas och Linda kontakten levande för att vara behjälpliga vid frågor men också för att uppmuntra lärarna att fortsätta sitt arbete i bruset av allt annat som pockar på uppmärksamhet. Varje samarbete utvärderas noggrant. Att förankra och integrera sex- och samlevnadsundervisningen i skolans samlade arbete tar tid och behöver hela tiden hållas levande.

– Framtidsvisionen är på ett sätt att avskaffa oss själva, menar Tomas och Linda när jag frågar om var de befinner sig om fem år.

– Vi har haft en obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i Sverige sedan 1955, men vi vet alla att det finns mycket kvar att önska, fortsätter Tomas.

– Naturligtvis ska vi alla vara självkritiska när vi blickar på skolans strukturer men vi bör också ständigt fråga oss om vi gör rätt saker. Vilka behov har lärarna? Det är ju dem som är experterna och de behöver också handleda oss, avslutar Linda precis som hon börjat.

Jack Lukkerz

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Planera

Nabila Alfakir

Dialog med föräldrarna gynnar undervisningen

Sex- och samlevnadsundervisning kan vara ett känsligt ämne – även för elevernas föräldrar. Nabila Alfakir har jobbat som lärare i 20 år och har...

Läs mer
 
Maria Ahnelöv, Erika Jerkeryd och Marcus Zetterström
 

Blivande lärare får söka sin kunskap

Lärarna Inger Bengtsson och Kerstin Haster nappade på frågan från Huddinge kommun, söder om Stockholm, om att bli mentorer för blivande lärare som...

Tomas Karlsson och Linda Leveau
 

SåSant hjälper Malmös grundskolor utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

– Lärare är experter på sina elever och därmed på hur sex- och samlevnadsundervisningen ska se ut. Vår uppgift är att ge lärarna impulser,...

 

Sex i klassen – så får du igång snacket

Sexualundervisning har varit obligatoriskt sedan 1955. Men fortfarande finns ingen gemensam uppfattning av vad som är en bra sex- och...

 

Barns frågor om sex väcker känslor bland lärare

Carin Eklunds tid som lärare på mellanstadiet blev kort. Inte för att hon inte trivdes med eleverna eller att de och deras föräldrar var missnöjda...

Illustration av mellanstadiebarn
 

Varför behöver en 11-åring sexualundervisning?

Barn har tidigt frågor om sexualitet. Mellanstadiebarnen är på väg in i puberteten, en del är redan där. Daniel Foxhage, som svarar på barns frågor...

 

Stora vinster med tidig sexualundervisning

”Det här med sexualkunskap tycker jag är så viktigt och barnen var otroligt intresserade. De sög i sig allt jag sa. Det blev bättre än vad jag hade...

Hitta rätt