Nyfiken – sex och relationer för unga nyanlända

Publicerad 2017-06-30 | Uppdaterad 2017-08-15

Det är en mänsklig rättighet att få kunskap om kropp och sexualitet!

RFSU har arbetat för allas rätt till sexualupplysning sedan 1933. Vår utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp och sexualitet - oavsett ålder, kön, sexualitet eller ursprung. RFSU:s projekt Nyfiken handlar om att asylsökande, nyanlända och papperslösa i åldern 15-25 ska få den kunskap som alla har rätt till om sex, relationer och kroppen.

RFSU erbjuder:

  • utbildningar för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga nyanlända
  • sexualupplysande samtal med grupper av nyanlända ungdomar

BOKA HÄR!

Vi utgår alltid från ett lustbejakande, inkluderande och antirasistiskt förhållningssätt.

Vill du som yrkesverksam eller volontär få kunskap och praktiska verktyg i hur du kan prata om sexualitet, kropp och relationer med unga på lättare svenska?

Vill du att RFSU kommer och håller sexualundervisningspass på lättare svenska på din skola, HVB-hem, fritidsgård eller organisation?

Gör en intresseanmälan och läs mer om våra utbildningar och pass här! Utbildningar och pass inom projektet är kostnadsfria, men vi behöver ersättning för utlägg.

Detta är ett projekt finansierat av Arvsfonden.

Boka oss här!

Vi håller utbildningar för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter asylsökande, nyanlända och papperslösa ungdomar i sin yrkesroll. Vi håller också i pass med grupper av asylsökande, nyanlända och papperslösa ungdomar i åldern 15-25.

Läs mer
 

Hitta rätt