Ny global rapport om sexualundervisning från FN:s utbildningsorgan Unesco

Publicerad 2016-04-14 | Uppdaterad 2016-04-14

Kommentera | 0 kommentarer

Bevisen är tydliga: En väl utbyggd sexualundervisning leder till förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa, minskning av hiv/aids, sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Det visar den nya Unescorapporten ”Emerging Evidence, Lessons and Practice in Comprehensive Sexuality Education - A Global Review 2015”, som undersökt sex- och samlevnadsundervisningens status i 48 länder i Centralasien, Afrika, Sydostasien och Latinamerika.

Förutom att stärka jämställdhet mellan könen och jämlika sociala normer ger sex- och samlevnadsundervisning dessutom en positiv beteendepåverkan på säkrare sex, fördröjer sexdebuten och ökar kondomanvändningen. Rapporten visar att i 80 procent av de undersökta 48 länderna dessa finns det lagar och/eller strategier för att stödja sexualundervisningen i skolan. Däremot finns det ett gap mellan lagarna och strategierna och förverkligandet av dem. Rapporten understyrker också att det är viktigt att lärare får utbildning i sex och samlevnad för att de ska klara av att undervisa i ämnet och att undervisningen ger den effekt den kan ha.

Foto: Conor Ashleigh

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från April 2016

Samhällskroppen - nytt sex- och samlevnadsmaterial för lärare

Nu lanserar RFSU sex- och samlevnadsskriften ”Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet. Ett kunskapsmaterial för lärare i...

Läs mer
 
 

Ny global rapport om sexualundervisning från FN:s utbildningsorgan Unesco

Bevisen är tydliga: En väl utbyggd sexualundervisning leder till förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa, minskning av hiv/aids, sexuellt...

 

Tidiga sexdebuter utan kondomkoll i Kenya

I Kenya har konservativa krafter och religiösa ledare arbetat hårt för att underminera skolans sex- och samlevnadsundervisning för unga. Det...

RFSU Göteborg söker sex- och samlevnadsinformatörer på lättare svenska

Behovet av information om sex och samlevnad på lättare svenska är stort. RFSU har i många år arbetat med detta och RFSU Göteborg, som var med om ...

Läs mer
 
 

Metodstöd för HVB-verksamheter om jämställdhet

Som ett led i regeringens jämställdhetspolitik har Länsstyrelsen i Dalarna tagit fram ett metodmaterial för hur man kan integrera arbetet med...

 

Nyanlända unga i Köping får undervisning i kropp och hälsa

På Scheeleskolan i Köping håller personal på eget initiativ undervisning för nyanlända barn och unga i kropp och hälsa, som man kallar det. Arbetet...

 

Tidningen Insikt lyfter rättighetsperspektivet på sexualitet

Tidningen Insikt, som ges ut av Lafa, enheten för sexualitet och hälsa på Stockholms läns landsting, har i senaste numret satt...

 

Rapport om unga nyanländas behov

Ungdomsmottagningen på nätet, Umo.se, har på uppdrag av SKL gjort en analys av vilka behov nyanlända ungdomar har när det gäller information om...

Hitta rätt