Alkohol påverkar kondomanvändandet

Publicerad 2011-12-14 | Uppdaterad 2011-12-14

Kommentera | 0 kommentarer
Alkohol

Alkohol har direkt påverkan på människors benägenhet att ha samlag utan kondom, och ju mer vi dricker desto större är sannolikheten att vi struntar i den, enligt en ny studie. Kanadensiska forskare har analyserat tolv studier där deltagarna var uppdelade i två grupper. I den ena gruppen fick deltagarna alkohol, i den andra placebo. Samtidigt som alkoholhalten i deltagarnas blod mättes, fick de svara på frågor om deras inställning till att ha oskyddat samlag.

Det visade sig att det finns ett direkt samband mellan alkoholhalten i blodet och viljan att ha oskyddat sex. För varje 0,1 gram alkohol per liter blod, ökade sannolikheten för oskyddat sex med 5 procent. Enligt forskarna förklarar studien, som publiceras i Addiction, varför fulla människor, även de som löper stor risk att smittas, ofta struntar i kondom.

Det är dock omtvistat inom bl a den hivpreventiva forskningen på vilket sätt alkoholbruk påverkar risktagandet. Några helt klara orsakssamband är svårt att se. Ronny Tikkanen, forskare vid Malmö högskola, uttrycker det som att ”alkoholen oftare finns med i situationer då risktagande sker, men att långtifrån alla alkoholrus leder till riskhandlingar”.

Foto: sxc.hu

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från December 2011

Ungdomar har sex

Studenter har mer sex

På bara tio år har kvinnliga studenters sexualvanor förändrats kraftigt. Jämfört med år 2000 har dagens kvinnliga studenter betydligt fler...

Läs mer
 
H
 

Hiv-lektioner på nätet

Under våren 2012 sänds en seminarieserie på webben via Hivportalen. Dessa kallas webbinarier och tar upp aktuell forskning och metodutveckling till...

Alkohol
 

Sprit = sällan kondom

Alkohol har direkt påverkan på människors benägenhet att ha samlag utan kondom, och ju mer vi dricker desto större är sannolikheten att vi struntar...

Transpersoner behöver trygga sammanhang
 

Transhälsa och nätsex

Det finns mycket lite forskning om transpersoners sexuella hälsa och hiv-preventiva behov. RFSL och RFSL Ungdom har därför genomfört en studie för...

Rosa - den farliga färgen
 

Rosa är farligt

Fanny Ambjörnsson som bland annat skrivit den lättbegripliga och överskådliga boken “Vad är queer” fortsätter nu rota runt bland normer, sexualitet...

Hitta rätt