När rektorer tar beslut gäller manliga strategier

Publicerad 2010-01-25 | Uppdaterad 2011-04-28

Kommentera | 0 kommentarer

Femininiteten är alltid underordnad maskuliniteten i rektorers ledarskap. Det är en av slutsatserna i Monica Söderberg Forslunds avhandling ”Slaget om femininiteten. Skolledarskap som könsskapande praktik”. Det skriver Skolporten.com.

Söderberg Forslund gör en analys där könsdiskurserna står i fokus. Hon ville ta reda på vilka könsdiskurser rektorer tar hjälp av i olika situationer och hur dessa formar valet av vilken sorts rektor de vill vara.

De viktigaste resultaten hon har kommit fram till är att utvecklingen är motstridig. Förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare har utvecklats, de kvinnliga positionerna har stärkts. Det som har förknippats med kvinnligt ledarskap har ökat i värde. Ändå är det fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män. Femininiteten är alltid underordnad maskuliniteten i ledarskapspraktiker. När rektorer hamnar i skarpa lägen är det maskuliniteten som gäller. Och det är väldigt centralt, särskilt när det gäller beslutsfattande.

Monica Söderberg Forslund tycker att särskilt rektorer ska läsa hennes avhandling. Hon anser att de har varit bortglömda när det gäller betydelsen för jämställdheten i skolan.

– Jag önskar mig att de ska reflektera över vilka könsföreställningar de har i huvudet så att de inte bara åker med på det könsstereotypa tåget.

Författare: Monica Söderberg Forslund
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2009.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Februari 2010

 

Kursplaner nu på remiss

Strax före jul kom det slutliga förslaget på nya kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan. För den som vill lämna synpunkter på...

 

Proposition om ny lärarutbildning

Nu har regeringen meddelat att propositionen om ny lärarutbildning kommer att släppas den 9 februari. När utredningen kom för ungefär ett år sen...

 

Kyrkan tog över skolämne

Sundsvalls kommun har fått kritik för att man tillåtit svenska kyrkan att bedriva konfirmationsundervisning på schemalagd skoltid, något som är ett...

 

Underkänt för skånsk sexualundervisning

Färre än en femtedel av de skånska skolorna klarar målen om sex- och samlevnadsundervisning. Det visar en ny undersökning som Region Skåne och...

 

Trakasserier på Hedekas skola

Klimatet på Hedekas skola i Bohuslän, en skola för barn och ungdomar i årskurserna fyra till nio, är allt annat än bra. Det visar en undersökning...

 

Skolverket ger seminarieserie om diskriminering under tidig vår 2010

Studier och inspektioner visar att skolornas arbete med att förebygga och åtgärda diskriminering behöver utvecklas. Därför inbjuder Skolverket till...

 

När rektorer tar beslut gäller manliga strategier

Femininiteten är alltid underordnad maskuliniteten i rektorers ledarskap. Det är en av slutsatserna i Monica Söderberg Forslunds avhandling ”Slaget...

 

Välkommen till feministbiblioteket.se

Nu lanseras feministbiblioteket.se – en webbplats med hundratals recensioner av feministisk litteratur och kvinnohistoriska böcker. – På...

 

Nytt sug efter erotik hävdar Svenska Dagbladet

Erotiken är tillbaka. Det är helt okej att ha pornografisk litteratur på nattduksbordet, och det finns mycket att välja på. Ett halvdussin svenska...

 

Skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersvåld

I mitten av januari öppnades Sveriges första skyddade boende för unga män som behöver skydd mot hedersvåld. Det är kvinnojouren i Höganäs som kommer...

 

Lafa bjuder gymnasielärare i Stockholm på filmpedagogiska seminarier

Stockholms läns landstings enhet för sexuell hälsa, Lafa, bjuder stockholmslärare på filmpedagogiska seminarier med filmpedagogen Anna Söderberg....

 

Skräddarsydd utbildning för lärarkolleger från Lafa

Metodkursen ”Sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet” vänder sig till högstadielärare i Stockholms Stad som tillsammans vill utveckla...

 

Visste du det här om islam och hbt?

I RFSL:s nyhetsbrev HBT i världen, nr 4/2009 kan man läsa följande om islam och hbt: I flera muslimska länder, som Indonesien, Turkiet och...

 

Till sist

... kan vi berätta att RFSU:s skrift om slidkransen gör succe över världen! Myten om mödomshinnan har gjort alldeles för stor skada under alldeles...

Nyhetsbrev
 

Prenumerera

Nyhetsbrevet kommer ut ungefär en gång i månaden och innehåller: Notiser som rör sex- och samlevnadsundervisning Tips på nytt och bra...

Hitta rätt