Mars 2009

Publicerad 2010-01-18 | Uppdaterad 2010-01-27

Nyhetsbrevet skrivet av Anna Knöfel Magnusson och Hans Olsson

Anna Knöfel Magnusson och Hans Olsson

Foto: Maria Gullmark

 

Skolan vanligaste sex- och samlevnadskällan

Nynäshamns kommun har kartlagt sex- och samlevnadskunskaperna hos högstadieeleverna. Eleverna uppgav skolan som den vanligaste informationskanalen...

 

Skolverket: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling behöver stärkas

Skolverket har släppt två rapporter, en där elever intervjuats om diskriminering och trakasserier och en om hur barn- och elevskyddslagen fungerar i...

 

Läro- och kursplanerna ska revideras

Just nu pågår en revidering av skolans styrdokument. Skolverket har fått i uppdrag att göra en översyn av läroplanerna och kursplanerna för...

 

Om ungdomars kroppsuppfattning

I avhandlingen "What people tell you gets to you" försöker Carolina Lunde identifiera vilka faktorer som bidrar till ungdomars negativa och positiva...

 

Lång väg till jämställdhet

Victoria C Wahlgren har i avhandlingen "Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola. Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans...

 

De ska undervisa om sex i skolorna

Johan, Johanna och Malin går på socionomprogrammet på Örebro universitet. Nerikes Allehanda skriver att när de gick kursen...

 

Gratis preventivmedel åt alla under 25 år

Jämfört med andra nordiska länder har Sverige ovanligt många oönskade graviditeter. Det är därför svårt att förstå varför subventioner av...

 

Barnböcker med genus/jämställdhetsperspektiv

Prinsessan Kristalla vill inte gifta sig med en prins utan väljer en flicka från folket. Kalle vill ha klänning precis som sina kusiner och blir...

 

Smålänningar önskar bättre sex- och samlevnadsundervisning

I förra utskicket av Skolinfo skrev vi om medborgarpanelen i Jönköpings läns landsting och att de fått svara på frågor om sex och samlevnad. Tanken...

 

Killgrupper

I likhet med det som RFSU Stockholm gjort, har Rädda Barnen samtalsgrupper för killar. De kallar dem för Allan efter tjejgrupperna som kallas Ellen....

 

Indiska ungdomar vill prata mer lust

Washington Post skriver om en ungdomsfestival i New Delhi Indien som ville väcka nyfikenhet om hälsofrågor och hiv/aids. För att lyckas med det tog...

 

Till sist

... vill vi påminna om att remisstiden för att skicka in ett remissvar på utredningen om en ny lärarutbildning, SOU 2008:19, går ut 30 mars. I...

Hitta rätt