November 2011

Publicerad 2011-11-16 | Uppdaterad 2013-03-21

November månads nyhetsbrev bjuder på allt från en artikel om unga, muslimska tjejer i Sverige till information om hur sex- och samlevnadsundervisningen fungerar på Irland. Några utvalda nyheter ser du nedan, resten av notiserna hittar du till höger. Trevlig läsning!

Hans Olsson och Anna Knöfel Magnusson

World Aids Day

Den 1 december är det som vanligt internationella världsaidsdagen, eller World Aids Day, som uppmärksammar ett av världens största problem,...

Läs mer
 
 

Muslimska tjejer i Sverige skolade i två värdesystem

De första grupperna av svenska ungdomar med muslimska invandrarföräldrar har börjat bli sexuellt aktiva. De har fått sexualundervisning i skolan,...

 

Irländsk sex- och samlevnadsundervisning lämnar övrigt att önska

På Irland är sex- och samlevnadsundervisning obligatoriskt i alla skolor. Trots det visar undersökningar att den ofta uteblir; i bara 1 av 10...

 

Tvångsvårdade unga sexuellt utsatta

Unga som tvångsvårdas på institution, till exempel på grund av missbruk, har oftare sex mot sin vilja och är mer sexuellt risktagande, jämfört med...

 

Ta bussen till FN

Cyberskolbussen är FN:s skolsajt för globalt lärande. Den erbjuder undervisningsunderlag om mänskliga rättigheter. Här finns allt samlat om FN och...

Hitta rätt